Aktuálně

9. 9. 2013 13:06

Premiér: Úspěšní vědci mohou přilákat investory

Každá vláda, které záleží na budoucnosti České republiky, bude podporovat základní výzkum. Řekl to premiér Jiří Rusnok při předávání cen předsedy Grantové agentury.

Má-li být naše země v globální konkurenci úspěšná, musí svoji prosperitu a růst stavět na oborech s vysokou přidanou hodnotou. Vzdělání, výzkum a vývoj jsou právě takovými obory a vláda je považuje za základ pro dlouhodobou konkurenceschopnost státu,“ řekl předseda vlády.

Základní výzkum je podle Jiřího Rusnoka užitečný, protože poskytuje množství originálních nápadů, podnětů, faktů a metod, které pak může používat aplikovaný výzkum nebo průmysl samotný. Zachování pozitivních podmínek pro výzkum a činnost vědeckých a výzkumných pracovníků je prioritou Rusnokova kabinetu. „Každá vláda, které záleží na budoucnosti této země, bude smýšlet stejným způsobem,“ dodal premiér.

Oceněným řešitelům a jejich týmům Jiří Rusnok vyjádřil uznání a řekl, že i díky nim může česká věda a výzkum obstát. „Věřím, že vaše práce povede ke zvýšení zájmu mladých badatelů o vědeckou a výzkumnou činnost a rovněž k přilákání zahraničních investic do české vědy a výzkumu,“ uvedl předseda vlády.

Grantová agentura rozdělí ročně tři miliardy na výzkum

Grantová agentura ČR patří mezi největší veřejné podporovatele základního výzkumu u nás. Každý rok rozdělí přes tři miliardy korun na více než tři tisíce badatelských projektů.

Agentura letos ocenila celkem čtyři výzkumné práce. Cenu si převzala Monika Dolejská z Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, dále si odnesla ocenění Martina Galetová z Ústavu Anthropos, cenu si převzal také Robert Jech z I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zvláštní uznání předsedy Grantové agentury získal Petr Klán z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Projev předsedy vlády Jiřího Rusnoka na slavnostním předávání cen předsedy Grantové agentury České republiky

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové,

nejprve mi dovolte poděkovat za pozvání na toto slavnostní zasedání předsednictva Grantové agentury ČR a rovněž vás při této příležitosti krátce pozdravit.

Moderní ekonomika 21. století je založena na znalostech, informacích a inovacích. Žijeme v dobách rychlých změn, v časech převratných objevů.

Má-li být naše země v globální konkurenci úspěšná, musí svoji prosperitu a růst stavět na oborech s vysokou přidanou hodnotou. Vzdělání, výzkum a vývoj jsou právě takovými obory a vláda je považuje za základ pro dlouhodobou konkurenceschopnost státu. Věda a výzkum určovaly pokrok v dějinách lidstva. České země měly v této oblasti celou řadu osobností, které se navždy zapsaly do historie – Prokop Diviš, František Křižík, Otto Wichterle, nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský nebo Antonín Holý.

Pevně věřím, že budou další a možná, že se nachází i právě teď v tomto sále. Základní výzkum je užitečný, protože poskytuje množství originálních nápadů, podnětů, faktů a metod, které pak může používat aplikovaný výzkum nebo průmysl samotný.

Grantová agentura ČR patří mezi největší veřejné podporovatele základního výzkumu u nás. Každý rok rozdělí přes 3 miliardy korun na více než 3 tisíce badatelských projektů. Chci vás ujistit, že Grantová agentura má plnou podporu vlády ČR.

Dovolím si tvrdit, že každá vláda, které záleží na budoucnosti této země, bude smýšlet stejným způsobem. Zachování pozitivních podmínek pro výzkum a činnost vědeckých a výzkumných pracovníků zůstává naší prioritou.

Nicméně nelze podporovat „výzkum pro výzkum“. Osobně považuji za nezbytné směřovat veřejné prostředky efektivním způsobem do aktivit, které přináší skutečně nové poznatky.

A nyní již k samotným oceněním. Dovolte mi poblahopřát všem oceněným vědcům a řešitelským týmům. Je to pro vás velký úspěch být v konkurenci tří tisíc projektů mezi 4 nejlepšími. Máte za to mé uznání. Věřím, že vaše práce povede

  • ke zvýšení zájmu mladých badatelů o vědeckou a výzkumnou činnost,
  • a rovněž k přilákání zahraničních investic do české vědy a výzkumu.

Můj dík patří rovněž představitelům a zaměstnancům Grantové agentury ČR, bez jejichž činnosti by se badatelské projekty nezrealizovaly. Jako předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, rovněž i jako ekonom si uvědomuji Váš význam.

Tímto bych vám chtěl srdečně poděkovat za to, co děláte.

Přeji vám mnoho vědeckých i osobních úspěchů. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy