Aktuálně

12. 9. 2013 12:55

Premiér: Vážíme si práce zemědělců a jejich přínosu pro českou ekonomiku a společnost

Premiér Jiří Rusnok přednesl ve čtvrtek 12. září na Žofíně zdravici u příležitosti výročí založení Agrární komory ČR.
Premiér Jiří Rusnok přednesl ve čtvrtek 12. září na Žofíně zdravici u příležitosti výročí založení Agrární komory ČR.
Předseda vlády Jiří Rusnok při oslavách 20. výročí vzniku Agrární komory ČR přednesl na Žofíně zdravici. Vyzdvihl v ní význam českého zemědělství pro obživu, ale také pro českou krajinu.

Dámy a pánové,

je pro mě velice milou příležitostí moci vás pozdravit na tomto mimořádně slavnostním a významném vašem zasedání. Slavíte neuvěřitelné výročí 20 let vzniku Agrární komory České republiky a k tomu vám chci velice pogratulovat, že máte velmi mladou, zdravou a současně velmi perspektivní a nadějnou organizaci, která se o vás dokáže velice dobře postarat.

Gratuluji samozřejmě panu prezidentovi Velebovi, protože on patří k těm spolu se svými předchůdci, kteří právě tuto vaši stavovskou organizaci dělají takovou, jaká je. Chci také pogratulovat všem, kteří byli oceněni za činnost v agrární komoře a za svoje výsledky.

Zemědělci jsou lidé, kteří pracují na půdě v naší zemi, jsou ti, kteří se starají o to, aby naše země dávala tzv. chléb ve zdejší, čili abychom se dokázali slušně uživit, a hlavně se dnes také starají, aby naše krajina vypadala tak, jak má vypadat. Za to vám všem patří velké poděkování.

Velice rád a často slýchám u cizinců, kteří se objeví v České republice, že naše země je neuvěřitelně krásná. Ale ono by to nebylo jenom samo o sobě, ono je to právě proto, že se o tu zem někdo stará, že někdo tomu tu tvář, kterou je potřeba té nádherné přírodě dát, dává, a to jste také vy.

Samozřejmě nemohu se nezmínit o ekonomickém přínosu zemědělství a navazujících oborů, který je nezanedbatelný. Zemědělství možná ne pro všechny je dostatečně moderní, o to je důležitější, protože je to základ, který přes všechny výkyvy v moderním světě a v České republice nevyjímaje vlastně trvale, stabilně velmi slušně prosperuje a dává obživu velkému množství lidí a hlavně se stará o obživu nás všech v tom fyzickém slova smyslu a péči o krajinu.

Zemědělství v krizi se ukázalo, že spolu s potravinářstvím je jedním z klíčových stabilizátorů české ekonomiky. Když se podíváte na výkyvy některých odvětví, tak jsou neúměrně větší, než jjsou výkyvy u vás.

Doba posledních dvaceti let byla velmi složitá. Prožili jsme obrovskou revoluci nejenom v tom politickém slova smyslu, ale prožili jsme obrovské změny v tom, jak zemědělství vypadá a funguje organizačně, ekonomicky, technologicky. A v těchto velmi složitých podmínkách jste si poradili. Někdy to bylo tvrdé, já vím, že nebylo daleko k různým katastrofám a krizím a jisté dílčí krize trvají dodnes a určitě je co napravovat. Nicméně přes ty všechny turbulence jste dokázali, že české zemědělství si umí ve složitých podmínkách, složitosti společné agrární politiky poradit.

Jako česká vláda si vážíme vaší práce, vašeho přínosu pro českou ekonomiku a společnost. Jsme připraveni v rámci možností maximálně zachovat a rozvíjet podporu vaší činnosti a práci, kterou děláte, je to práce, která má širší záběr, není to čistě podnikání pro dosažení zisků.

Samozřejmě velmi nám záleží na kvalitě potravin, které se dostávají ke konečnému spotřebiteli. Je to klíčová věc, která ovlivňuje kvalitu života. V tom můžeme spolu stát a vy jako podnikatelé, udělat velmi mnoho. Určitě budeme pokračovat ve veškerých formách, které se osvědčily, oné marketingové podpory českých potravin, českých výrobků tam, kde ten prostor daný evropskými pravidly stále existuje. Musíme to dělat chytře a věřím, že to spolu dokážeme.

Ještě jednou mi dovolte, abych vám pogratuloval, přeji vám všem hodně zdraví ve vaší složité, důležité a někdy velmi nelehké práci a přeji vám hodně štěstí, někdy ani to zdraví nestačí. Hodně zdaru a děkuji vám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie