Aktuálně

26. 9. 2013 7:51

Premiér vystoupí před Valným shromážděním OSN

Premiér Jiří Rusnok přiletěl ve středu 25. září 2013 vládním speciálem do New Yorku.
Premiér Jiří Rusnok přiletěl ve středu 25. září 2013 vládním speciálem do New Yorku.
Předseda vlády Jiří Rusnok je od středy na zahraniční cestě v New Yorku, kde vystoupí na 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

Ve čtvrtek dopoledne newyorského času bude mít premiér projev na zasedání na vysoké úrovni k jadernému odzbrojení. Česká republika dlouhodobě podporuje realizaci smlouvy o nešíření jaderných zbraní, včetně článku o všeobecném a úplném jaderném odzbrojení za přísné efektivní mezinárodní kontroly. (Projev předsedy vlády bude zveřejněn zhruba v 18 hodin SELČ.)

V pátek pak premiér Jiří Rusnok jako vedoucí delegace České republiky přednese svůj hlavní projev v rámci úvodní rozpravy, ve kterém představí priority České republiky v OSN pro příští rok. (Celý projev v české i anglické verzi bude k dispozici zhruba ve 24 hodin SELČ.)

Členy delegace vedené předsedou vlády jsou ministr zahraničních věcí Jan Kohout a ministr obrany Vlastimil Picek. Na okraj zasedání Valného shromáždění se uskuteční několik dvojstranných setkání premiéra Jiřího Rusnoka s představiteli vlád členských států OSN.

Valného shromáždění OSN se účastní zástupci všech členských států

68. zasedání Valného shromáždění OSN bylo v New Yorku zahájeno 17. září, jeho hlavní část bude v plénu a šesti hlavních výborech probíhat do konce prosince 2013. Všeobecné rozpravy se zúčastní hlavy států, předsedové vlád, ministři zahraničních věcí a další vysocí představitelé všech 193 členských států OSN.

Kromě všeobecné rozpravy se v úvodu 68. VS OSN konají čtyři akce na vysoké úrovni: k jadernému odzbrojení (této akce se účastní český předseda vlády), k Rozvojovým cílům tisíciletí - MDGs (akce se účastní ministr zahraničních věcí ČR), ke zdravotnímu postižení a rozvoji (akce se zúčastní vedoucí SM New York) a k migraci (tato akce se koná až po skončení všeobecné rozpravy a zúčastní se jí delegace vedená 1. náměstkem ministra vnitra). Zároveň je naplánována i řada tematických akcí na ministerské úrovni.

Do návrhu programu 68. Valného shromáždění OSN bylo předběžně zařazeno 174 bodů, rozdělených již tradičně do hlavních oblastí: mezinárodní mír a bezpečnost, udržitelný hospodářský růst a rozvoj, lidská práva, humanitární pomoc, mezinárodní právo a spravedlnost, odzbrojení, boj s drogami a terorismem a procedurální, administrativní a rozpočtové otázky.

OSN v současné době tvoří 193 členských států. Jejím hlavním jednacím orgánem je Valné shromáždění. Skládá se ze zástupců všech členských států, z nichž každý má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí o důležitých otázkách, jako jsou otázky míru a bezpečnosti, přijetí nových členů a rozpočtové otázky, je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Pro rozhodnutí o jiných otázkách stačí prostá většina hlasů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie