Aktuálně

9. 6. 2010 14:25

Premiér zahájil slavnostní zveřejnění dokumentu k otázkám restitucí obětí holocaustu a dalších obětí nacismu

Slavnostní prezentace dokumentu je zároveň prvním konkrétním výstupem spolupráce Evropského institutu odkazu Šoa se zástupci vlád více než čtyřiceti zemí, kteří se této prezentace konané dnes v poledne v Lichtenštejnském paláci také zúčastnili.

Dokument s názvem Guidelines and Best Practices for the Compensation and Restitution of Immovable (Real) Property obsahuje doporučení v otázce restitucí nemovitého majetku obětí holocaustu a dalších obětí nacismu, vypracoval jej expertní tým sestavený ze zástupců nevládních organizací a vlád, kteří se specializují mimo jiné i na oblast péče o oběti holocaustu a nacismu.

Evropský institut odkazu Šoa se sídlem v Terezíně, založilo jako obecně prospěšnou společnost české ministerstvo zahraničních věcí. Institut zahájil svou činnost již počátkem ledna tohoto roku. V jeho správní radě zasedají zástupci ministerstva zahraničí, Federace židovských obcí, Terezínské iniciativy a Židovského muzea v Praze. Financován je ze státních prostředků. Institut vznikl na základě tzv. Terezínské deklarace, která byla přijata na mezinárodní Konferenci k osudu majetku obětí holocaustu pořádané v červnu loňského roku jako poslední akce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Jeho hlavním úkolem je péče o vzdělávání v otázce holocaustu, sociální projekty pro přeživší a nedořešené majetkové otázky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie