Aktuálně

1. 6. 2018 15:41

Příprava rozpočtu na rok 2019: Prioritami investice, důchody, školství a zdravotnictví

Ministryně financí Schillerová a předseda vlády Babiš na tiskové konferenci k přípravě státního rozpočtu na příští rok, 1. června 2018.
Ministryně financí Schillerová a předseda vlády Babiš na tiskové konferenci k přípravě státního rozpočtu na příští rok, 1. června 2018.
Ministerstvo financí předložilo vládě materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 431,6 mld. Kč, výdaji 1 481,6 mld. Kč a saldem ve výši – 50 mld. Kč. O návrhu Ministerstva financí bude do 20. června rozhodovat vláda.

  Návrh 2019 (vč. EU)  Návrh 2019 (bez EU)  Rozpočet 2018 (vč. EU) 
Příjmy státního rozpočtu  1 431,6 mld. Kč  1 349 mld. Kč  1 314,5 mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu  1 481,6 mld. Kč 1 399 mld. Kč 1 364, 5 mld. Kč
Saldo státního rozpočtu  -50 mld. Kč -50 mld. Kč -50 mld. Kč


Rozpočet počítá s meziročním nárůstem daňových příjmů o 45,4 mld. Kč a nárůstem příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o 39,6 mld. Kč. Odhady daňových příjmů jsou založeny na dubnové makroekonomické predikci, která počítá s nárůstem HDP ve stálých cenách o 3,3 % (v běžných cenách o 5,2 % HDP). Daňové inkaso bude pozitivně ovlivněno také výraznějším růstem DPH v důsledku rostoucích investic státu a meziročním růstem u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o více než 11 % v důsledku akcelerace růstu mezd a platů. Na výdajové straně dochází v důsledku rekordní valorizace k podstatnému zvýšení výdajů na důchody (+37,8 mld. Kč), výdajů na školství (+25,7 mld. Kč) a nárůstu kapitálových výdajů o 21 mld. Kč.

Hlavní cíle, které jsme si stanovili, jsou navyšování důchodů, které nikdy nebyly navýšeny v takovém rozsahu, protože v průměru se očekává navýšení o 918 korun měsíčně. Důchodci nad 85 let dostanou tisíc korun měsíčně navíc, protože mají v tomto věku obrovské náklady hlavně na zdravotní péči. Důležitá je i kapitola školství, kde chceme do roku 2021 navýšit průměrnou mzdu pedagogů na 45 tisíc korun. Naše priorita je i zdravotnictví, do kterého celkově nateče 320 miliard korun, což je meziročně navýšení o 20 miliard korun. Důležité je, že jsme udrželi deficit, jak byl plánován, a snižujeme zadlužení. Myslím si, že tento rozpočet určitě pomůže dalšímu růstu naší ekonomiky,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Mou prioritou je uhájit 50 mld. Kč jako nepřekročitelný strop. O tom, že to nebude snadné, svědčí stav nadpožadavků jednotlivých rezortů, který přesáhl 130 mld. Kč. Respektovali jsme pouze nadpožadavky vzešlé z nejdůležitějších vládních priorit a taková navýšení výdajů, která se v budoucnosti naší zemi vrátí, jako jsou výdaje do vědy a výzkumu či investice. Návrh Ministerstva financí je důkazem, že nalézt rozumný kompromis je možné,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Rozpočet obsahuje také řešení současného nepříznivého stavu spočívajícím v dlouhodobě vysoké neobsazenosti míst ve veřejné správě. Úřadu, který na konci 1. čtvrtletí roku 2018 vykazoval neobsazenost nad 3 %, bude ve státním rozpočtu na rok 2019 navrženo odebrání platových výdajů na tato neobsazená místa. V případě neobsazenosti nad 5 % budou tato funkční místa navržena ke zrušení.

Hlavní priority státního rozpočtu na rok 2019:

  • zvýšení průměrného starobního důchodu o cca 918 Kč od 1. ledna 2019;
  • zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 %, zajištění postupného náběhu reformy regionálního školství a společné vzdělávání s celkovým dopadem 21,5 mld. Kč vč. zvýšení počtu pedagogů o 16 000;
  • zvýšení výdajů na podporu sportu o 2,1 mld. Kč meziročně na celkový objem 8,4 mld. Kč (přičemž 2,6 mld. Kč jsou na investice z MMR a MŠMT); při započtení kofinancování činí výdaje na sport celkem cca 10,8 mld. Kč;
  • navýšení výdajů pro vysoké školy o 1,8 mld. Kč vč. prostředků na nárůst počtu studentů na lékařských fakultách o 15 %;
  • zvýšení kapitálových výdajů na úrovni státního rozpočtu (bez zapojení EU) v roce 2019 na celkovou výši 78,7 mld. Kč, tj. o 21 mld. Kč více než v roce 2018;
  • zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 12 mld. Kč na celkovou úroveň 65,5 mld. Kč;
  • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 %.

Výdaje podle kapitol (bez prostředků z rozpočtu EU a FM, v korunách českých):

 Kapitola

rok 2018

rok 2019

rozdíl
2019-2018

Kancelář prezidenta republiky

498 527 997

389 371 597

-109 156 400

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1 350 187 745

1 339 908 207

-10 279 538

Senát Parlamentu

600 689 894

605 201 852

4 511 958

Úřad vlády České republiky

954 095 694

1 000 879 416

46 783 722

Bezpečnostní informační služba

2 007 591 597

2 054 974 408

47 382 811

Ministerstvo zahraničních věcí

7 949 822 415

7 820 307 946

-129 514 469

Ministerstvo obrany

58 879 903 149

65 628 407 622

6 748 504 473

Národní bezpečnostní úřad

264 883 008

270 426 794

5 543 786

Kancelář veřejného ochránce práv

136 621 541

151 255 789

14 634 248

Ministerstvo financí

21 412 379 193

22 359 599 512

947 220 319

Ministerstvo práce a sociálních věcí

586 171 264 363

627 151 748 060

40 980 483 697

Ministerstvo vnitra

71 224 055 513

73 889 921 722

2 665 866 209

Ministerstvo životního prostředí

5 856 949 671

5 407 956 655

-448 993 016

Ministerstvo pro místní rozvoj

3 545 454 878

4 896 307 165

1 350 852 287

Grantová agentura České republiky

4 333 066 000

4 390 784 794

57 718 794

Ministerstvo průmyslu a obchodu

35 109 793 417

35 087 954 607

-21 838 810

Ministerstvo dopravy

37 570 346 134

53 876 280 420

16 305 934 286

Český telekomunikační úřad

1 251 680 359

1 446 854 318

195 173 959

Ministerstvo zemědělství

22 381 764 918

22 107 928 133

-273 836 785

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

169 008 679 750

194 663 679 601

25 654 999 851

Ministerstvo kultury

12 600 988 588

13 597 959 421

996 970 833

Ministerstvo zdravotnictví

6 753 818 059

6 639 457 066

-114 360 993

Ministerstvo spravedlnosti

27 957 610 608

29 746 147 107

1 788 536 499

Úřad pro ochranu osobních údajů

165 469 862

166 481 743

1 011 881

Úřad průmyslového vlastnictví

191 226 137

189 035 360

-2 190 777

Český statistický úřad

998 713 693

997 351 595

-1 362 098

Český úřad zeměměřický a katastrální

3 283 644 468

3 380 292 966

96 648 498

Český báňský úřad

170 730 022

172 298 093

1 568 071

Energetický regulační úřad

288 190 079

292 645 317

4 455 238

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

237 411 071

251 656 946

14 245 875

Ústav pro studium totalitních režimů

212 913 353

226 867 153

13 953 800

Ústavní soud

257 541 718

222 640 844

-34 900 874

Úřad Národní rozpočtové rady

0

24 329 157

24 329 157

Akademie věd České republiky

5 684 692 000

6 022 421 793

337 729 793

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

34 780 127

34 323 755

-456 372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

64 916 229

66 595 605

1 679 376

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

23 692 075

19 420 873

-4 271 202

Správa státních hmotných rezerv

2 497 045 776

2 560 797 844

63 752 068

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

399 514 150

428 169 218

28 655 068

Generální inspekce bezpečnostních sborů

397 380 643

412 599 486

15 218 843

Technologická agentura České republiky

4 278 956 000

4 174 081 785

-104 874 215

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

337 658 439

278 603 989

-59 054 450

Nejvyšší kontrolní úřad

677 401 329

868 813 018

191 411 689

Státní dluh

45 242 500 000

46 499 000 000

1 256 500 000

Operace státních finančních aktiv

605 000 000

315 000 000

-290 000 000

Všeobecná pokladní správa

149 460 799 157

156 906 308 597

7 445 509 440

celkem

1 293 330 350 819

1 399 033 047 349

105 702 696 530

Zdroj: Ministerstvo financí 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie