Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 6. 2009 12:02

Prohlášení k uzavření Guantanáma

Evropská unie a Spojené státy v pondělí vyjádřily podporu společnému prohlášení týkajícímu se uzavření vazebního zařízení v zátoce Guantánamo a současně zahájily novou etapu spolupráce v oblasti boje proti terorismu, která je založena na společných hodnotách, mezinárodním právu, dodržování lidských práv a právním řádu.

Toto prohlášení, jež je výsledkem společného úsilí českého předsednictví v Radě EU, koordinátora EU pro boj proti terorismu, Evropské komise a Spojených států, poskytuje plnou podporu závazku USA toto vazební zařízení uzavřít. Těm členským státům EU, které se na základě žádosti USA rozhodly přijmout propuštěné vězně, umožňuje postupovat podle společného rámce.


Text prohlášení vychází ze zásad přijatých ministry vnitra EU, jež stanoví, že Spojené státy americké poskytnou členským státům EU dostupné informace týkající se bývalých vězňů přijatých na území členských států EU a v schengenském prostoru. Rozhodnutí, zda přijmout bývalé vězně z Guantánama, je ve výhradní pravomoci jednotlivých členských států.


EU doufá, že podporou Spojených států v jejich odhodlání uzavřít Guantánamo přispěje ke změně jejich politiky a pomůže jim uzavřít tuto kapitolu. Úzká spolupráce založená na sdílených hodnotách je nutnou podmínkou účinného boje proti terorismu za současné ochrany svobody a bezpečnosti našich obyvatel.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie