Aktuálně

9. 1. 2009 8:41

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR

Prohlášení předsednictví jménem EU ke čtvrtému výročí podpisu Všeobecné mírové dohody pro Súdán

Prohlášení předsednictví jménem EU ke čtvrtému výročí podpisu Všeobecné mírové dohody pro Súdán (9. ledna 2005)

Evropská unie by ráda připomněla čtvrté výročí podpisu súdánské Všeobecné mírové dohody, která má zásadní význam pro prosazování pokojného soužití mezi severem a jihem Súdánu, jakož i pro mír a stabilitu v celé zemi.

Evropská unie znovu potvrzuje, že čestné naplňování Všeobecné mírové dohody má strategický význam, a opakuje, že je přesvědčena, že Národní kongresová strana a Súdánské lidové osvobozenecké hnutí, které uvedenou dohodu podepsaly, musí dostát společné odpovědnosti a dosáhnout dalšího pokroku na cestě k mírovému a demokratickému Súdánu.

Evropská unie vyjadřuje zúčastněným stranám uznání za to, že dosáhly dohody ohledně řešení krize v oblasti Abyei, a naléhavě je vyzývá, aby v souladu se Všeobecnou mírovou dohodou usilovaly o trvale udržitelná a pokojná řešení ve třech oblastech – v Abyei, Jižním Kordofánu a Modrém Nilu.

Je nutné, aby byla vymezena hranice mezi severem a jihem, stejně jako aby zúčastněné strany dosáhly dohody o bezpečnostním uspořádání. Nadále důležité je i pokračující praktické uplatňování protokolu o rozdělení bohatství.

V průběhu pátého roku provádění Všeobecné mírové dohody se uskuteční řada zásadních událostí. Zvláštní význam mají zejména plánované celostátní volby. Pokojný a věrohodný průběh těchto voleb má nadále klíčový význam, neboť se jedná o nástroj mírové transformace celého Súdánu. Přijetí volebního zákona, jakož i zřízení národní volební komise jsou důležitými předpoklady tohoto procesu. Evropská unie naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby zahájily nezbytné technické a právní přípravy s cílem vytvořit podmínky pro konání svobodných a spravedlivých voleb v co nejkratší příhodné lhůtě s ohledem na časový harmonogram stanovený ve Všeobecné mírové dohodě.

V zájmu zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti volebního procesu je Evropská unie připravena zvážit vyslání volební pozorovatelské mise EU, a to v úzké spolupráci s misí OSN v Súdánu (UNMIS).

Evropská unie přikládá velký význam činnosti Hodnotící komise (Assesment and Evaluation Commission), která se ukázala být významným nástrojem dialogu mezi súdánskými stranami Všeobecné mírové dohody a jejími klíčovými mezinárodními partnery. Evropská unie zdůrazňuje, že je odhodlána dále posilovat úlohu Hodnotící komise při zajišťování úplného provádění Všeobecné mírové dohody.

Pro stabilní a mírový rozvoj Súdánu je nutné trvale udržitelné politické řešení konfliktu v Dárfúru. Vláda národní jednoty musí vynaložit veškeré úsilí s cílem ukončit utrpení obyvatel Dárfúru. Evropská unie rozhodně podporuje úlohu Djibrilla Bassolého, který je společným hlavním zprostředkovatelem Africké unie a OSN, a naléhavě vyzývá vládu a dárfúrská povstalecká hnutí ke společnému úsilí o mírové urovnání krize v Dárfúru. Rozmístění mise UNAMID v plném rozsahu má klíčový význam pro zlepšení bezpečnostní situace, a tím i pro zajištění přístupu potřebných osob k životně důležité humanitární pomoci. Evropská unie naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se dohodly na účinném uplatňování příměří a plně dodržovaly mezinárodní humanitární právo.

Evropská unie bude i nadále angažovaným partnerem, který podporuje provádění Všeobecné mírové dohody i veškeré úsilí o zajištění míru a rozvoje pro súdánský lid.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko a Arménie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 Zuzana Opletalová, tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie