Aktuálně

11. 6. 2018 20:54

Prohlášení předsedy vlády k aktuálnímu vývoji debaty o evropské migrační politice

Evropská komise zítra zveřejní návrh budoucího rozpočtu pro oblast migrace a obranu hranic. Již nyní víme, že prostředky na zvládání migračních tlaků se výrazně navýší na 2,5 násobek oproti letům minulým. To je dobrá zpráva a krok směrem, který Česko dlouhodobě prosazovalo.

Vývoj v Evropě za poslední tři roky nám dává zapravdu. Od prosince minulého roku čím dál více premiérů EU zastává názor, že kvóty nejsou funkční řešení a vytváří více problémů, než jich řeší. Posun byl patrný už na začátku měsíce na setkání ministrů vnitra. Doufám, že na konci měsíce na Evropské radě budou zaznívat podobné výroky podporující pozici ČR, jaké jsme slyšeli v posledních týdnech od Sebastiana Kurze či od kancléřky Merkelové, i od ostatních zemí, které se k systému kvót původně stavěly pozitivně.

Cestou vpřed je flexibilní solidarita

Opravdové řešení leží mimo Evropu. Tam musí být Evropa silnější, více jednat s představiteli těchto států, bojovat s pašeráky a organizovaným zločinem. Jsem rád, že celá řada hlav států a vlád, včetně německé kancléřky, takto konkrétně zmiňují flexibilní solidaritu založenou na dobrovolnosti.

Česko tento princip prosazuje už tři roky a podporuje jej konkrétními kroky v místě původu migrace a na migračních trasách, ať už je to na Blízkém východě, na Balkáně, v severní Africe či v oblasti Sahelu. Naši experti a policisté pomáhají i ve státech EU, které jsou pod největším migračním tlakem.

Ústup od kvót, který v Evropě pozorujeme v posledních týdnech, nebyl samozřejmý a je výsledkem intenzivní práce ČR a ostatních států odmítajících řešení na základě přerozdělování žadatelů o azyl. Podstatu našich pozic vysvětlujeme již několik let a v posledních měsících byla vyjednávání velice intenzivní na všech úrovních naší státní správy a diplomacie. Sám jsem o tématu jednal na nejvyšší úrovni s několika premiéry a evropskými komisaři.

Nelegální migraci musíme řešit mimo Evropu

V budoucí podobě migrační politiky je pro Česko naprosto stěžejní posílit ochranu vnějších hranic. Frontex bereme jako podpůrnou sílu – hlavní odpovědnost musí být na členských státech. Bez ní nebudeme moci čelit budoucí migrační krizi. Mandát Frontexu se musí změnit. Nemůže to být jen pár lodí, které vytahují topící se lidi z moře. Takto migraci nezastavíme. Frontex a EU musí jednat mimo Evropu.

Aktuální situace kolem lodi Aquarius ve Středozemním moři ukazuje, že na moři již situaci řešit nelze. Musíme bojovat proti pašeráckým skupinám a organizovanému zločinu, aby k vyplutí lodí s ekonomickými migranty vůbec nedocházelo. Zároveň musíme zajistit, aby lidé, kteří jsou reálně v nouzi a utíkají před konfliktem či pronásledováním, měli možnost žádat o azyl mimo Evropu.

EU musí aktivně vyjednávat s třetími zeměmi o návratových dohodách a o prevenci migrace. Budeme nadále podporovat další iniciativy založené na řešení mimo Evropu, které pomohou zastavit nelegální migraci. To je lepší řešení jak pro občany EU, tak pro samotné migranty, kteří riskují život při překračování moře do Evropy, přitom by měli nalézt bezpečí ve třetích zemích a ideálně v zemích svého původu.

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie