Aktuálně

16. 6. 2015 10:18

Projev premiéra B. Sobotky na summitu ministrů zdravotnictví v Praze

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se zúčastnil Summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny, 16. června 2015.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se zúčastnil Summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny, 16. června 2015.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem zahájili Summit ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny.

Vážená paní místopředsedkyně Státní rady Čínské lidové republiky, vážená paní generální ředitelko Světové zdravotní organizace, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážení hosté, dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že mohu slavnostně zahájit první Summit ministrů zdravotnictví střední a východní Evropy a Číny.

Velmi se těším na svoji podzimní, již třetí návštěvu Číny. Společně s předsedy vlád šestnácti zemí zapojených do spolupráce států střední a východní Evropy a Číny budeme bilancovat tři roky od vyhlášení Varšavské iniciativy v dubnu 2012 ve Varšavě.

Tento summit, který se koná jako důležitá součást této iniciativy, je organizován v souladu se závěry loňského setkání premiérů Platformy 16 + 1 v Bělehradě.

Již samotná organizace tohoto summitu, přítomnost Vás předních odborníků, lékařů, vědců nebo podnikatelů za účelem společné diskuse o tématech zdravotnické, vědecké nebo hospodářské spolupráce, je důkazem úspěchu Platformy 16 + 1.

Spolupráci tohoto volného sdružení sedmnácti rovnocenných zemí charakterizuje vzájemný respekt a politická důvěra, rozsáhlá ekonomická a obchodní spolupráce, výměna v kultuře, školství, vědě nebo cestovním ruchu.

Naše historie, naše kultury nebo naše hodnotové žebříčky jsou v některých ohledech odlišné, přesto nás spojuje snaha o udržitelný ekonomický rozvoj a vyšší kvalitu života našich obyvatel.

Vidíme mnoho pragmatických výsledků naší spolupráce. Před necelým rokem jsem na podobném summitu o regionální spolupráci vyslovil přání vytvořit symbolický most mezi Českou republikou a Čínou formou přímého leteckého spojení. Včera jsme na Úřadu vlády ČR podpisem Memoranda o spolupráci finalizovali konkrétní představu linky společnosti Hainan Airlines, která první cestující mezi Prahou a Pekingem přepraví během měsíce září tohoto roku.

Vynikající výsledky vidíme ve vzájemné spolupráci středoevropských a čínských regionů a máme možnost sledovat realizaci konkrétních investičních a obchodních projektů, sjednaných na tradičním China Investment Forum.

Spolupráce ve zdravotnictví, kdy starost o své nejbližší v době nemoci spojuje všechny lidi světa, bez ohledu na národnost, etnikum, rasu nebo náboženské vyznání, je dalším skvělým námětem pro rozvoj Platformy 16 + 1.

Zdravotnictví je velké politické téma, protože se bytostně dotýká každého z nás. Každý bychom v nemoci svého blízkého, či v nemoci své, věnovali vše, co máme, abychom zdravotní problém odvrátili. Narážíme však na hranice možností vědy i na naše lidství, díky němuž mají naše životy začátek i konec.

Jsem proto rád, že zde v Praze budeme debatovat o společných tématech veřejného zdraví, udržitelnosti zdravotních systémů, o vědecké a hospodářské spolupráci nebo o aktuálních tématech, ke kterým patří především boj s infekčními onemocněními.

Velkým tématem každé vlády je stárnutí populace, s níž jde ruku v ruce Parkinsonova choroba či Alzheimerova choroba, stařecká demence a další závažná onemocnění ohrožující kvalitu života našich obyvatel.

Všech se nás dotýká snaha ochránit zdraví těch nejmenších, kdy se celosvětově radikálně zvyšuje počet dětí s alergiemi, astmatem a dalšími chronickými onemocněními.

Trápí nás ve vyspělých zemích také dětská obezita. Epidemie obezity a diabetu, které souvisí se zhoršujícím se způsobem života celých národů, s nedostatkem pohybu dětí i dospělých, je opravdu jednou z civilizačních chorob 21. století.

Spojují nás stejné problémy, spojují nás stejné výzvy.

Mezinárodní zdravotnická spolupráce, ať již pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace, Evropské unie, OECD nebo právě na půdě Platformy 16 + 1, je předpokladem úspěšného boje proti takovým globálním problémům jako je Ebola či MERS.

To, že se nad tématem zdravotnictví setkáváme právě v Praze, přitom není nelogické a již vůbec ne náhodné.

Česká republika je zemí, kde se narodila nebo zde působila celá plejáda osobností světové medicíny. Chtěl bych připomenout Johana Gregora Mendela, prvního světového genetika, Jana Evangelistu Purkyně, který přisoudil buňce její zásadní význam pro život nebo Jana Jánského, objevitele krevních skupin.

Na druhé straně oné pomyslné časové řady velikánů české medicíny lze zmínit například profesora Rašku, který stál právě ve Světové zdravotnické organizaci u eradikace pravých neštovic, Otto Wichterleho, který vytvořil první kontaktní čočku, a Antonína Holého, jenž je nejúspěšnějším českým biochemikem a objevitelem léků proti HIV nebo hepatitidě.

Když si připomínám jména velikánů, kteří pomohli posunout medicínu o ohromný kus kupředu, tak mi nezbývá, než se poklonit jejich osobnímu sebeobětování, se kterým se snažili najít odpovědi na složité problémy vědy.

Zrovna tak bych chtěl ocenit úsilí Vás všech zdravotníků, lékařů zde v tomto sále, kteří bojujete proti zákeřným chorobám, s obrovským nasazením se staráte o své pacienty a snižujete jejich trápení a obavy. Vám všem patří mé poděkování. 

Proto jsem opravdu rád, že v Praze jsou přítomní zástupci ministerstev zdravotnictví, regulátorů, vědeckých ústavů nebo nemocnic jak ze zemí střední a východní Evropy, tak ze 14 čínských provincií.

Mezi Českou republikou a Čínou existuje rozsáhlá zdravotnická spolupráce v oblasti léčby onkologických onemocnění, kardiovaskulárních chorob, pediatrie nebo vakcinologie. Spolupracují lékaři a vědci, spolupracují také jejich nemocnice, vědecké ústavy a regionální zdravotní instituce.  Byly uspořádány dva zdravotnické summity v Praze a v Tianjinu (Ťěnžinu).

Mezi oběma ministerstvy zdravotnictví je uzavřeno Memorandum o strategické spolupráci a já jsem přivítal, když oba ministři zdravotnictví přišli s myšlenkou rozšířit bilaterální úroveň spolupráce na Platformu 16 + 1.

Jsem přesvědčen, že společným tématem pro nás všechny je spojení starého a nového, tradice a inovace. Hledání nových cest a nových možností, s využitím těch nejlepších znalostí a vědomostí mnoha tisícileté historie lidstva.

Tradiční čínská medicína, která se zde na summitu představuje formou interaktivní výstavy, pomáhala lidem proti bolesti a nemocem již před pěti tisíci lety. V Číně je považována za národní poklad, za legitimní vědeckou disciplínu a těší se široké podpoře odborné i laické veřejnosti.

Ve světě získává tradiční čínská medicína stále větší oblibu a podporuje ji i Světová zdravotnická organizace.

Pro moderní evropskou medicínu může být využití tradiční čínské medicíny vhodným doplňkovým nástrojem na léčení a zmírnění obtíží pacientů u některých diagnóz.

Implementace tradiční čínské medicíny do vyspělého českého zdravotnického systému se ujali přední čeští lékaři, v čele s profesorem Romanem Prymulou, ředitelem fakultní nemocnice Hradec Králové. Věřím tomu, že se podaří podobně jako v Číně skloubit propojení našeho, západního pojetí medicíny, moderních diagnostických a léčebných metod a tisíce let z generace na generaci předávaných znalostí a zkušeností. 

I Česká republika má svoji „tradiční medicínu“, za kterou považuji světově proslulé české lázeňství. Je možné, že již příští summit zorganizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo v lázních Teplice, kam se jezdili léčit císaři a králové, a i nadále se sem sjíždějí léčit lidé z celého světa.

V současné době je hosty českých lázní 79 čínských dětí ze Šanghaje a Tianjinu (Ťěnžinu), které se léčí v horských lázních Karlova Studánka. Věřím, že po těchto prvních dětských ambasadorech přivítáme další dětské i dospělé čínské pacienty.

Je proto dobře, že se na summitu představuje i české lázeňství. Medicínská i lázeňská turistika pro mě nejsou pouze péčí o zdraví pacienta, ale považuji je také za nástroj kulturního a lidského poznávání a za významný přínos do hospodářského rozvoje našich regionů.

Každé kvalitní zdravotnictví světa musí mít zázemí ve špičkových zdravotnických technologiích a materiálech. Spolupráce podnikatelů ve zdravotnictví je důležitá nejenom pro ekonomiku a obchod, ale má přímý dopad na kvalitu práce lékařů a spokojenost pacientů.

Za vládu České republiky garantuji plnou podporu pro export kvalitních zdravotnických produktů českých firem na největší trh světa a jsme připraveni čínským partnerům poskytnout maximální podporu a součinnost při vstupu na český trh, který je součástí velkého trhu EU.

Vážené dámy, vážení pánové,

rozvoj na poli vědy a technologií nám otevírá možnosti, o kterých jsme si před několika lety nedoufali ani snít. Nabízí se nám jedinečné příležitosti, jak propojit to nejlepší z našich tradic a zároveň využít to nejlepší ze světových inovací ve prospěch budování dlouhodobě udržitelného zdravotnictví.

V tak složitých oblastech života, jako je zdravotnictví, je sdílení informací, zkušeností i praktických poznatků bezesporu lepší, než postupovat samostatně. S tímto cílem nabízíme vzájemné vzdělávání, výměnné stáže, akademickou spolupráci, spolupráci expertů i průmyslu.

Rád nabízím naše zkušenosti s budováním vysoké úrovně zdravotnické péče v ČR, naše know-how i naše unikátní technologie.

Vážené dámy, vážení pánové,

velkým politickým tématem v oblasti čínsko-evropské spolupráce je Iniciativa prezidenta ČLR o vytvoření Nové hedvábné stezky.

Obchod po hedvábné stezce byl historicky důležitým faktorem rozvoje starověkých civilizací v Číně, Mezopotámii, Persii, Indii a Itálii a pomohl položit základy moderního světa. Je důležité si připomenout, že po hedvábné stezce se šířila i vzdělanost, náboženství, filozofické myšlenky, nové objevy a technologie, a proto zásadním způsobem přispěla k rozvoji naší civilizace. Byl to kulturní most spojující odlišné civilizace.

Jestliže dnes Česká republika má zájem být součástí desítek zemí zúčastněných na projektu Nové hedvábné stezky, nechápe tuto iniciativu, podobně jako tomu bylo v historii, jen jako úzkou spolupráci v ekonomice a obchodu. Je to pro nás projekt překonávající geografickou a jazykovou vzdálenost, přinášející vzájemné obohacení a porozumění ve všech oblastech lidského života, a to včetně zdravotnictví.

Věřím proto, že Vás dnešní setkání odborníků dvou kontinentů obohatí a dovolte mi popřát Vám všem na tomto jednání úspěch a do budoucna mnoho vyléčených a spokojených pacientů.

Děkuji

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie