Aktuálně

31. 10. 2019 10:18

Projev premiéra Babiše na konferenci FT Business Regulation Prague Forum

Projev premiéra Babiše na konferenci FT Business Regulation Prague Forum, 31. října 2019.
Projev premiéra Babiše na konferenci FT Business Regulation Prague Forum, 31. října 2019.
Předseda vlády České republiky Andrej Babiš vystoupil ve čtvrtek 31. října v Praze s projevem na konferenci deníku Financial Times Business Regulation Prague Forum.

Vážené dámy, vážení pánové,

velice Vám děkuji za pozvání na tuto akci. Vidím ji jako velice přínosnou, protože o regulaci podnikání musíme stále diskutovat a hledat místa pro zlepšení. Sbíráme podněty, které můžeme využít. Tomu, myslím, velice přispěje i dnešní konference.

To, jakou budeme mít legislativu, pravidla a regulace u nás zásadním způsobem ovlivňuje fungování ekonomiky, a tím i bohatství lidí. Chceme, aby Česká republika byla dobrým místem pro podnikání všech – od živnostníků, přes malé firmy, až po velké korporace a zahraniční investory.

Krátce se na úvod zastavím u zahraničních investorů. Jsme jednou ze zemí s největším podílem přímých zahraničních investic. Často se jedná o významné zaměstnavatele a jejich přínos pro ekonomiku je nezpochybnitelný – historicky k nám zahraniční investoři přinesli know-how, nové technologie a navázali na sebe celou řadu domácích firem, což se pozitivně promítlo do zaměstnanosti. Často se říká, že to jsou pouze montovny. To není dnes již tak docela pravda a děláme vše pro to, aby tomu tak nebylo. Máme za cíl podporovat u nás inovativní výrobce a vytvořit i podmínky pro firmy, které u nás chtějí investovat do výzkumu, vývoje a přicházet s inovacemi. Podařilo se změnit systém investičních pobídek a máme otevřenou náruč pro ty, kdo budou chtít spolupracovat s našimi výzkumnými institucemi a realizovat u nás vyšší přidanou hodnotu. Česká republika je dobrým místem pro podnikání – naše ekonomika je stabilní, máme stále velice dobré absolventy technických vysokých škol, ale i bohatou tradici v řadě odvětví.

 Nejen domácí ale také původem zahraniční investoři to pochopili a své provozy u nás často rozšiřují a přidávají k původně výrobním aktivitám také výzkumně vývojové činnosti. Stále častěji jsou aktivní i v jiných oblastech, podporují místní komunitu, přispívají k udržení kvalitního prostředí v okolí svých závodů, podporují dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců, hradí kulturní akce, jsou jednoduše odpovědní vůči společnosti. Tyto investory se nově snažím motivovat i ze své pozice. Poprvé jsem letos rozdal cenu pro Odpovědného investora. Není k tomu potřeba žádná regulace, jen dobrého příkladu, motivace a spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Příkladem této spolupráce zcela jistě je také zřizovaný Národní rozvojový fond. Největší banky operující v ČR přislíbily investovat miliardy do fondu, z něhož se budou financovat veřejné projekty na bázi PPP. A o možnost finančně participovat na tomto fondu se hlásí další společnosti nejen z finančního sektoru. Na tom je vidět, že tento typ partnerství je oboustranně výhodný.

Česká republika je ale na druhou stranu zemí s velkým množstvím malých a středních podniků, které tvoří většinu podnikatelské sféry. Pro ty je tou nejpalčivější otázkou administrativní zátěž. Budeme i nadále pokračovat ve snižování administrativní zátěže podnikatelů, což patří dlouhodobě k prioritám vlády ČR.

Pokud se vrátím zpět k tématu regulací obecně, je dobré podívat se na konkrétní data.

Jednou z cest, jak poměřovat oblast podnikatelského prostředí, je žebříček konkurenceschopnosti od Světového ekonomického fóra (WEF). Tento index hodnotí prostředí 141 ekonomik a poskytuje pohled na jejich produktivitu a prosperitu.

V hodnocení konkurenceschopnosti nejlépe skončil Singapur, dále Spojené státy a třetí Hongkong. Z evropských států je na tom nejlépe Nizozemsko a Švýcarsko. V první desítce je také Německo. Česká republika v tomto hodnocení skončila na 32. místě, první mezi zeměmi Visegrádské skupiny, a již delší dobu se pohybuje okolo 30. místa. Jsme premianty v makroekonomické stabilitě, ale dle tohoto hodnocení zaostáváme v oblastech, jako jsou státní regulace, daně, legislativa, e-government.

 Jiným způsobem, na bázi řady otevřených otázek a odpovědí respondentů, pracuje OECD s indexem PMR – Product Market Regulation, který se opírá o tvrdá data. V něm nedopadla Česká republika vůbec špatně. Podle něj je u nás míra regulace pod průměrem zemí OECD. V roce 2018 se ČR v rámci zemí OECD umístila na 11. místě mezi nejvyspělejšími zeměmi světa.

Toto srovnání velice dobře ukazuje na to, že v určitých oblastech mohou být informace o míře regulace ekonomiky u nás spíše dojmy než fakty, založenými na mezinárodním srovnání tvrdých dat. Taková informace je ale také důležitá, protože i obecné povědomí o tom, jaké je u nás regulatorní prostředí, ovlivňuje jeho výkonnost.

To, že se nyní ubíráme správným směrem, potvrzuje skutečnost, že v roce 2019 několik významných ratingových agentur s mezinárodní působností potvrdilo České republice její stávající vysoký rating A, agentura Moody´s dokonce přistoupila ke zvýšení hodnocení, když ocenila vládní reformy zaměřené především na podporu investic s vyšší přidanou hodnotou a nízké zadlužení.

Pracujeme ale dále. Digitalizace státní správy a sdílení dat mezi subjekty státní správy povede k odstranění mnoha povinností a redukci statistických zjišťování. Nově funguje kupříkladu možnost založit živnost a registrace k daňovým povinnostem online tak, aby podnikatel nemusel chodit po úřadech. Příští rok se připravuje spuštění portálu, který usnadní podnikatelům komunikaci s finančním úřadem.

Stavební řízení je další oblastí, na které se intenzivně pracuje, kde podnikatele trápí jeho složitost a dlouhé lhůty při vyřizování stavebních povolení. V současné době je pro živnostníky jednání se stavebním úřadem spíše noční můrou.  Jsou chystány změny, které proces zjednoduší a zrychlí, tak aby živnostník pouze odevzdal projekt a stavební úřad vyřídil všechna ostatní povinná vyjádření za něj.

Tyto a další úkoly pro snížení administrativní zátěže podnikatelů a snížení regulací nás tedy čekají. O dalších prioritách, aktuálně řešených problémech a plánech do budoucna předpokládám, bude hovořit také pan místopředseda vlády Havlíček.

Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie