Aktuálně

25. 2. 2015 9:39

Projev premiéra Sobotky při zahájení investičního semináře v Soulu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájil investiční seminář, 25. února 2015.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájil investiční seminář, 25. února 2015.
Investiční seminář Invest in the Czech Republic - Your Gateway to Europe se konal 25. února 2015 u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Korejské republice. Delegaci doprovázela početná mise složená z podnikatelů a zástupců vědecko-výzkumných institucí.

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že mohu pronést úvodní slovo na tomto fóru.

Budete zde v následujících hodinách diskutovat možnosti a příležitosti pro investování v České republice, tedy téma, které je pro současnou českou vládu v oblasti podpory ekonomického růstu a zaměstnanosti skutečně prioritní.

Tato příležitost hovořit k Vám mě těší o to více, že se Česká republika v posledních deseti letech stala pro korejské společnosti významnou evropskou investiční lokalitou.

Chtěl bych také vyjádřit poděkování vládní agentuře CzechInvest za pozvání na toto investiční fórum, které ve spolupráci s asociací pro zahraniční investice zorganizovala.

Vážené dámy, vážení pánové,

rád bych využil také tuto příležitost k tomu, abych Vás seznámil s tím, že Česká republika je v tuto chvíli skutečně velmi dobrým místem pro zahraniční investice.

Naše země je politicky, ekonomicky stabilní je součástí Evropské unie, je členem Severoatlantické aliance.

V příštích letech počítáme se stabilním ekonomickým růstem, který by se měl pohybovat kolem 2 %. Máme nízkou inflaci a máme velmi stabilní bankovní sektor. Náš bankovní sektor udržel svoji stabilitu i během finanční krize v letech 2008 a 2009.

Naše země leží v samém centru Evropy, sousedíme přímo s Německem, máme kvalitní dopravní infrastrukturu. Důležitým faktorem kromě bezpečnosti a politické stability je také skutečnost, že v naší zemi je sociální smír, patříme mezi země, kde je vůbec nejmenší množství stávek v rámci celé Evropy.

A konečně na závěr jedna charakteristika, o které se příliš nemluví. My společně se sousedním Slovenskem patříme k nejvíce průmyslovým zemím v rámci celé Evropské unie. Patříme k průmyslovému jádru Evropy a patříme k průmyslovému srdci Evropy.

Významným impulsem pro posilování hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Korejskou republikou se stal příchod společnosti Hyundai do Moravskoslezského kraje v roce 2006. Česká republika se dostala do středu zájmů mnoha dalších korejských investorů, kteří se posléze rozhodli v České republice začít podnikatelsky působit.

Jsem velmi rád, že v posledním roce k těmto korejským investorům také přibyla společnost Hyundai Mobis a Nexen.

Prohlubující se ekonomická spolupráce s korejskou republikou a množství dokončených investičních projektů dokazují výhodnost spolupráce mezi našimi zeměmi a současná česká vláda ji v maximální možné míře podporuje.

Konkrétním důkazem této podpory ze strany české vlády je také otevření nového zahraničního zastoupení agentury pro podporu a podnikání investic CzechInvest tady v Soulu.

Tato agentura zde bude oficiálně působit od 1. března letošního roku a já pevně věřím, že přispěje k šíření informací o České republice a k vytváření lepších podmínek pro investování ze strany korejských investorů u nás.

Česká vláda je i nadále připravena vytvářet dobré předvídatelné podmínky pro korejské investice v České republice.

Chtěl bych popřát všem účastníkům tohoto investičního fóra mnoho konkrétních podnětů a pevně věřím, že někteří z Vás budou v brzké budoucnosti patřit mezi další úspěšné korejské investory v srdci Evropy tedy v naší České republice.

Vážené dámy, vážení pánové,

děkuji za Vaši pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie