Aktuálně

2. 2. 2009 15:16

Protekcionismus není odpovědí na současný ekonomický pokles

V Praze dnes probíhá Konference o budoucnosti služeb na vnitřním trhu EU.

Na Konferenci o budoucnosti služeb na vnitřním trhu EU dnes ve 3 diskusních panelech vystoupili kromě poslanců Evropského parlamentu, zástupci několika členských států a evropských podnikatelských organizací a think-tanků.

Konferenci organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí jako jednu z akcí českého předsednictví v Radě EU. 

Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, při zahájení konference zdůraznil, že odpovědí na současný hospodářský pokles není protekcionismus. "Čím méně bariér v Evropě bude, tím budeme jako celek konkurenceschopnější. To platí zejména v období krize. Je potřeba vytrvale pokračovat v odstraňování bariér na vnitřním trhu a zabránit všem pokusům o vytváření bariér nových. To je důležité především pro malé a střední podniky, které budou nejvíce profitovat z otevření trhu se službami,“ řekl v průběhu konference náměstek ministra Martin Tlapa.

Podle studie konzultační společnosti KPMG, která zkoumala dopad směrnice v České republice, přinese implementace směrnice o službách do českého práva růst HDP v rozmezí 0,67-1,59 procent (17,6-40,6 mld. Kč). Podobně pozitivní dopad bude mít směrnice i na pracovní trh. Je možné očekávat vznik cca 18,7 tisíc nových pracovních míst. 

Jörgen Holmquist, generální ředitel Evropské komise pro vnitřní trh a služby, dále podtrhnul zásadní význam plně funkčního vnitřního trhu se službami pro budoucí růst, prosperitu a konkurenceschopnost. Pan Holmquist proto vyzval členské státy, aby "vystupňovaly své snahy a zajistily, aby byly na národní úrovni k dispozici potřebné zdroje a implementace směrnice o službách mohla být dokončena včetně všech praktických kroků k 28. prosinci 2009."

Proces implementace Směrnice o službách je pro členské státy velkou výzvou. Vyžaduje rozsáhlé legislativní změny, které si pouze v České republice vyžádají úpravu a novelizaci 37 platných zákonů. Kromě toho je ovšem také zapotřebí připravit několik rozsáhlých projektů, jako je prohloubení kooperace mezi úřady členských států a vytvoření kontaktních míst pro podnikatele, která mají usnadnit zakládání nových firem. 

Ze závěrů konference vyplývá, že pro efektivní fungování vnitřního trhu je v budoucnu především zapotřebí naplno využít informační technologie, a to především pro usnadnění přeshraničního obchodu. Od roku 2010 dále začnou členské státy a Evropská komise prověřovat, do jaké míry se implementací směrnice o službách podařilo odstranit bariéry v podnikání. Toto vyhodnocení bude základem pro další úvahy o liberalizaci dalších sektorů se službami.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie