Aktuálně

20. 9. 2007 9:25

Provoz protikorupční linky byl zahájen

V boji proti úplatkářství v Česku má pomoci protikorupční telefonní linka 199, kterou bude provozovat česká pobočka nevládní organizace Transparency International (TIC).

Pilotní provoz protikorupční linky 199 byl zahájen v úterý. Občané České republiky tak získávají možnost snadnějšího přístupu k bezplatnému právnímu poradenství v případech, kdy se stanou svědky korupčního jednání.

Protikorupční linka je jedním z opatření, které Ministerstvo vnitra ČR připravilo na základě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2007 až 2011. Vláda tento program přijala svým usnesením č. 1199 ze dne 25. října 2006.

V rámci pilotního provozu bude protikorupční linku na základě výběrového řízení provozovat nevládní nezisková organizace Transparency International - Česká republika, o.p.s. (TIC). Ta bude poskytovat občanům bezplatnou právní pomoc v případech korupčního jednání.

Provoz protikorupční linky 199 bude na konci roku vyhodnocen s tím, že by měl být vybrán dlouhodobý provozovatel linky. Náklady na pilotní projekt, který končí ke konci února 2008, budou zhruba 1,8 mil. Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie