Aktuálně

14. 9. 2007 10:33

Rada vlády pro rovnost obnovila činnost, stanovila si priority

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů obnovila včera po roce a půl svou činnost. Soustředit se chce mimo jiné na přípravu opatření ke slaďování rodičovství a pracovní kariéry a na další ochranu před domácím násilím.

Předsedkyní rady je ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková. Rada má 23 členů z ministerstev, samospráv i neziskových organizací. Její funkční období se kryje s vládním obdobím. Naposledy se sešla loni na jaře před parlamentními volbami. Vleklá vyjednávání o kabinetu její činnost přerušila. Včera pracovala už v novém složení.

"Zatím jsme na počátku diskuse. Debata se ale rozšířila. Netýká se již jen nediskriminování žen, ale například i odpovědného otcovství, tedy povinností a práv mužů," řekl po jednání rady náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek.

Jeden z nových výborů se bude podle ministryně Stehlíkové zabývat přípravou legislativních změn k ještě lepší ochraně obětí domácího násilí. "I když se situace hodně zlepšila a je možné násilníky vykázat z domova, přesto mohou ještě svým blízkým dál ubližovat," řekla ministryně. Násilné osoby totiž mnohdy svou oběť pronásledují, sledují ji, obtěžují ji neustálými telefonáty či textovými zprávami. Džamila Stehlíková dodala, že slídění v ČR nepatří mezi trestné činy. Výbor chce proto připravit změnu.

Zaměří se i na ochranu dětí, které se staly svědkem domácího násilí. Například soudy by při svěřování dětí do péče při rozvodu měly násilí v rodině brát v potaz, názor dítěte by měl mít větší váhu. Nyní se musejí potomci s násilným rodičem často stýkat i proti své vůli. "Nikdo ale neříká, že dítě o druhého rodiče přijde," podotkla ministryně. Připravit by se měla i zařízení pro děti, o které se rodiče přou a nejsou schopni se dohodnout.

Výbor pro sladění rodičovství a profese by měl navrhnout kroky, které by otcům a matkám umožnily současně pečovat o malé děti i pracovat. Podle Hoška se zavádí od ledna třírychlostní rodičovská dovolená. Počítá se s daňovými odpisy pro zaměstnavatele, kteří zřídí firemní školku či na hlídání přispějí. Ministryně míní, že potřebám rodin by se měla přizpůsobit doprava, úřady i kulturní zařízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie