Aktuálně

17. 7. 2018 18:48

Rada vlády projednala aktuální protikorupční agendu

V úterý 17. července 2018 se na Úřadu vlády ČR pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše uskutečnilo osmnácté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Mezi hlavní body jednání patřila volba nového člena za neziskový sektor, projednání Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 a návrhu Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a rovněž změna Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Prvním bodem programu jednání byla informace o změně složení Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kdy dle Statutu Rady je předsedou Rady předseda vlády Andrej Babiš a novým místopředsedou z titulu své funkce ministra vnitra Jan Hamáček. Rada rovněž zvolila na uprázdněné místo člena Rady vyhrazené pro nevládní sektor Karla Škáchu, ředitele Nadačního fondu proti korupci. Dalším souvisejícím projednávaným bodem byla změna Statutu Rady, kdy by se měl jejím novým místopředsedou stát ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Změna Statutu bude následně projednána vládou.

Dalším bodem programu, kterým se Rada zabývala, bylo projednání Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (mezinárodní iniciativa Open Government Partnership) na období let 2018 až 2020, který Rada vládě doporučila schválit. Prostřednictvím tohoto akčního plánu České republika v souladu se svými závazky vůči mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí pokračuje ve snaze transformovat státní instituce na instituce, které více zapojují širokou veřejnost do konzultačních a rozhodovacích procesů a které více otevírají vládní aktivity široké veřejnosti.

Rada vlády se následně seznámila s první pracovní verzí Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, která vznikala na základě rozsáhlých odborných i veřejných konzultací již od konce roku 2017 a která zároveň zohledňuje a zakotvuje protikorupční priority současné koaliční vlády. Předseda vlády Andrej Babiš v této souvislosti zdůraznil maximální odhodlání vlády „bojovat proti všem formám korupce“.

V závěru jednání Rady byl členům představen harmonogram jednání na zbývající část roku 2018 a rovněž jim byl poskytnut přehled o stavu projednávání zásadních protikorupčních opatření.

Úřad vlády se ohrazuje proti dezinformacím některých médií. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí již od r. 2014, kdy byl tehdejší Sobotkovou vládou přijat, předpokládá, že předsedou této Rady vlády je premiér. Pouze v případě, pokud vláda pověří jiného člena vlády koordinací boje s korupcí na vládní úrovni, stane se tento jiný člen vlády předsedou Rady vlády (tak tomu v minulosti bylo v případě ministrů Dienstbiera, Chvojky a Pelikána). Podobné pravidlo je běžné i v případě jiných vládních rad.

Poté, co ve vládě skončil ministr Pelikán, jeho nástupci již koordinací boje s korupcí na vládní úrovni pověřeni nebyli, a proto tedy na základě ustanovení Statutu Rady vlády platného již od r. 2014 se předsedou Rady vlády automaticky stal premiér.

To, že se premiér Andrej Babiš stal předsedou Rady vlády, tedy není jeho rozhodnutí, ale jde o důsledek pravidla, které bylo zavedeno již usnesením Sobotkovy vlády. Vyvrací to dezinformace některých médií, která zveřejnila zprávu o samojmenování premiéra předsedou protikorupční rady. Premiér Andrej Babiš naopak založil v roce 2011 protikorupční hnutí, a to právě proto, aby bojoval s korupcí. I díky němu a hnutí se například podařilo schválit zákon o registru smluv.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí vznikla na základě rozhodnutí vlády jako její poradní orgán, který koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik. Předsedou Rady je předseda vlády Andrej Babiš, místopředsedy jsou ministr vnitra, ministryně financí a ministryně pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a 7 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.

Více informací o Radě je k dispozici na www.korupce.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter