Aktuálně

8. 2. 2018 16:20

Rada vlády projednala prioritní témata v oblasti protidrogové politiky

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhlo první jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Hlavním tématem bylo zhodnocení fungování protidrogové politiky.

Na jednání se diskutovalo o tom, kolik finančních prostředků je třeba dodat v roce 2018 do adiktologických služeb. V roce 2017 zvýšila vláda mzdy ve službách, Ministerstvo práce a sociálních věcí je v minulém roce dofinancovávalo. Na financování se podílí jak Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, kraje, města a obce.

Pracovníci služeb jsou terénní pracovníci, zdravotníci, poradci, terapeuti a další, kteří pomáhají závislým fungovat v normálním životě. Jejich práce se často týká i rodin závislých na drogách, alkoholu, tabáku a patologických hráčů. „Diskutovali jsme velice konkrétně financování sítě služeb a prevence. Bylo mi řečeno, že chybí asi 36 milionů korun na platy lidí v terénu. Zároveň jsem se dozvěděl, že máme centra na koordinaci prevence hazardu, těchto center je zatím jen 7, a to je velký problém,” uvedl premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání rady. Odborníci se shodli na tom, že v tuto chvíli je třeba navýšit finance o 30 milionů i v oblasti kvality stávajících drogových služeb.

Premiér plánuje navštívit různé druhy adiktologických zařízení osobně. „Požádal jsem, aby mi kolegové z rady zorganizovali výjezd, kde bych navštívil různé instituce, které organizují činnost v terénu, abych to viděl v praxi,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je další oblastí, kterou je třeba dofinancovat, léčba pro gamblery, která se zabývá poradenstvím, terapií a komplexní pomocí hazardním hráčům. „Naším cílem je mít celkově 14 center pro hazardní hráče. V tuto chvíli máme na tato centra 29 milionů, celkově bychom potřebovali centra rozšířit a najít dalších 30 milionů na jejich dofinancování,“ uvedl Vobořil s tím, že v ČR je nyní 200 tisíc závislých gamblerů.

Substituční léčba a pojišťovny 

Česká republika má dlouhodobě problém se zapojením zdravotních pojišťoven do úhrad substituční léčby pacientů. Ceny jsou vysoké, pojišťovny nehradí substituční léčbu, a tím pádem vzniká černý trh.

Z 50 tisíc závislých v ČR na nelegálních drogách je 10 tisíc závislých na opiátech, kteří přecházejí na substituční léky a tímto způsobem výrazně šetří náklady státu na léčbu pro závislé. Těmto lidem je ale třeba vyjednat dobré podmínky s pojišťovnami. Ze zdravotního hlediska je dostupnost substituce klíčová.

Problematika tabáku a alkoholu

V ČR je přes 2 miliony denních kuřáků a přes 400 tisíc závislých na alkoholu. Je důležité, aby se snížilo zejména užívání legálních drog mezi dětmi, tedy alkoholu a tabáku, které je v naší společnosti vysoce tolerováno.

Léčebné konopí

V současné chvíli je vysoká cena pro pacienta a problémy s úhradou ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval, že v této chvíli vybral Státní ústav pro kontrolu léčiv jednoho certifikovaného pěstitele, který bude pěstovat české léčebné konopí podle schválených standardů a podmínek pěstování.

Více informací o Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky naleznete na http://www.vlada.cz/cz/protidrogova-politika-72746/. Další jednání se uskuteční 8. března 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie