Aktuálně

10. 10. 2013 16:10

Senát schválil zvýšení platby za pojištěnce

Předseda vlády Jiří Rusnok na tiskové konferenci.
Předseda vlády Jiří Rusnok na tiskové konferenci.
Senátoři schválili zvýšení platby za státní pojištěnce o 64 korun, souhlasili také s odstraněním chyb v zákoně o veřejných zakázkách a s daňovými změnami.

K zvýšení plateb za státní pojištěnce premiér řekl, že ročně oproti současnosti stát zaplatí o zhruba 4,7 miliardy korun více. „Důvodem tohoto opatření je neudržitelná finanční situace celého systému veřejného zdravotního pojištění, která vyžaduje okamžité řešení,“ vysvětlil předseda vlády.

Senát tak schválil navýšení vyměřovacího základu, z něhož se vypočítává příslušné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, ze současných 5 355 korun na 5 829 korun. Oproti současnému stavu bude pojistné na veřejné zdravotní pojištění činit 787 korun na osobu a měsíc, což znamená navýšení platby za státní pojištěnce o 64 korun.

Zákonné opatření o veřejných zakázkách odstraňuje chyby

Nutná změna zákona o veřejných zakázkách zvyšuje současné limity pro veřejné zakázky na stavební práce na šest milionů korun. Původně plánované snížení na milion by vedlo ke zvýšení administrativní zátěže a finančních nákladů jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů.

„Byl by zpomalen investiční proces v oblasti stavebnictví, neboť délka řízení před uzavřením smlouvy by byla nepřiměřeně prodloužena a tím by byl pravděpodobně také negativně ovlivněn trh se stavebními zakázkami obecně,“ uvedl Jiří Rusnok.

Ročně je zadáváno přibližně 3 500 nadlimitních veřejných zakázek o celkovém objemu přesahujícím 200 miliard korun. Pokud jde o významné veřejné zakázky, je na příští rok plánováno zadání přibližně 80 významných veřejných zakázek o souhrnné předpokládané hodnotě přesahující 82 miliard.

Zákonné opatření změní daňové zákony

Senátoři také schválili zákonné opatření, které mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Na rozdíl od vládní předlohy v něm senátoři upravili zdanění investičních fondů tak, aby se na ně vztahovala i nadále současná právní úprava. Senátoři také z předlohy vypustili možnost mimořádných odpisů firemního majetku.

Již včera Senát schválil zákonné opatření, které určuje, že daň z převodu nemovitosti bude nadále platit prodávající. Všechny čtyři úpravy zákonů bude muset posoudit prezident a schválit nová Poslanecká sněmovna, která vzejde z předčasných voleb koncem října.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie