Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 1. 2009 15:38

Slyšení ministra Julínka v ENVI Evropského parlamentu

Ministr Tomáš Julínek dnes v Bruselu představí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin priority v oblasti veřejného zdraví a program českého předsednictví vycházející z osmnácti měsíčního programu tří předsednictví.

Během svého projevu představí ministr členům parlamentního výboru základní prvky pracovního programu českého předsednictví v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, s důrazem na tři hlavní priority:

antibiotickou rezistenci,

finanční udržitelnost zdravotních systémů

eHealth (elektronické zdravotnictví).

České předsednictví bude pokračovat v projednávání legislativních návrhů týkajících se poskytování přeshraniční zdravotní péče a doporučení v oblasti vzácných nemocí. Současně začneme projednávat řadu legislativních návrhů v oblasti léčiv, kvality a bezpečnosti orgánů určených k transplantacím a bezpečnosti pacientů, které Komise předložila v prosinci loňského roku. Předsednictví se bude aktivně věnovat tématu finanční udržitelnosti zdravotních systémů.

Výsledky své práce bude české předsednictví prezentovat na jednání červnové Rady pro zaměstnanost, sociální otázky, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). V závěru slyšení budou mít europoslanci možnost klást ministrovi doplňující dotazy. na zasedání jsou taktéž zváni příslušní členové Evropské komise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie