Aktuálně

14. 11. 2007 11:24

Stanovisko hlavního hygienika ČR ke studii o vlivu radaru na zdraví populace

Michael Vít, hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví hodnotí vliv radaru na zdraví populace jako zanedbatelný.

Ministerstvo zdravotnictví včera zveřejnilo stanovisko hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta, které hodnotí závěry zprávy o předběžném posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského prostoru v Brdech. Autory tzv.“oponentní expertízy“ jsou Zdeněk Raida a Jiří Šebesta z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Náměstek Michael Vít ve vyjádření k této zprávě uvedl, že „na otázku možných zdravotních rizik je na základě této studie možné odpovědět s relativně velkou mírou pravděpodobnosti.“ Závěr o zanedbatelné expozici obyvatelstva elektromagnetickému poli radaru označil za nezpochybnitelný. Spoluautorem stanoviska je Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření Státního zdravotního ústavu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie