Aktuálně

8. 2. 2017 17:24

Stát proplatí lidem dlouhodobou péči o vážně nemocného příbuzného, schválila vláda

Tisková konference po jednání vlády, 8. února 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 8. února 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky odsouhlasila na jednání ve středu 8. února 2017 novelu zákona o nemocenském pojištění, která do sociálního systému zavádí novou sociální dávku, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Souhlasila rovněž s návrhem zákona, který zajistí vyšší právní ochranu oznamovatelům korupce a dalších závažných porušení zákona na pracovištích. Ministři rovněž odhlasovali novelu insolvenčního zákona, v jejímž důsledku se otevře institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří se ocitli v dluhové pasti.

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na novelu zákona o nemocenském pojištění umožňuje lidem, aby se mohli za přesně stanovených okolností starat o vážně nemocné příbuzné, kteří byli propuštěni z hospitalizace v nemocnici, ale nadále, a to nejméně třicet dnů, potřebují celodenní péči. Pro tyto případy vláda rozhodla zavést novou dávku z nemocenského pojištění, pokud potřebu dlouhodobého ošetřování pacienta schválí lékař a nepřítomnost v zaměstnání odsouhlasí zaměstnavatel.

Vláda schválila, aby ten, kdo celodenně dlouhodobě pečuje o nemocného příbuzného, po dobu nanejvýš devadesáti dnů pobíral novou sociální dávku ve výši 60 procent svého platu, což je stejná částka jako nemocenská. Jedná se o alternativu k umístění pacienta v léčebně dlouhodobě nemocných, která je přívětivější k nemocnému i k jeho rodině.

Snazší cesta k oddlužení

Vláda rovněž schválila návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří mají snahu splácet své závazky, ale kvůli jejich výši se ocitnou v dluhové pasti. Pokud novela projde Parlamentem ČR, měli by mít nově dlužníci možnost požádat o oddlužení už po třech letech, pokud splatí alespoň polovinu dlužné částky, a pokud budou poctivě splácet a spolupracovat se zástupci věřitelů sedm let, budou moci požádat o oddlužení, aniž by museli splatit dosud povinnou třicetiprocentní hranici výše dluhu. Tím se budou moci do aktivního ekonomického života vrátit i lidé, kteří by za současných podmínek neměli šanci své dluhy splatit.

Informace o kybernetickém útoku na MZV

Vláda rovněž vyslechla podrobnou informaci ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka o nedávném závažném kybernetickém útoku na e-mailové schránky zaměstnanců úřadu. Vláda se shodla, že pro bezpečnost České republiky je nutné nadále kybernetickou bezpečnost intenzivně posilovat. Národní bezpečnostní úřad by měl všem úřadům, které jsou zahrnuty do kritické infrastruktury, poskytovat intenzivní metodickou pomoc a být v kontaktu s informatiky, kteří na úřadech státní správy bezpečnost systémů zajišťují. Vláda bude také dál intenzivně jednat o zřízení samostatného Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zaměstnanci, kteří upozorní na korupční jednání, budou lépe chráněni

Vyšší právní ochranu zaměstnanců, kteří oprávněně upozorní na korupční či jiné společensky závadné jednání ve svém zaměstnání, má zajistit nový zákon, který vláda schválila na podnět ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky. Zákon, který mění dosud platné právní normy, umožní zaměstnancům účinněji se bránit, pokud budou za své oznámení zaměstnavatelem šikanováni, či dokonce vyhozeni. Základní změnou je, že se důkazní břemeno v případě soudního sporu přenese na zaměstnavatele, který tak bude muset své kroky obhájit.

ČR se bude ucházet o nové sídlo EBA

Ministři během jednání Vládního výboru pro EU na vládní úrovni odsouhlasili, že se česká vláda bude intenzivně ucházet o přesun Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) z Velké Británie do Prahy. V důsledku avizovaného „tvrdého“ brexitu bude nutné přesunout všechny evropské instituce, které dnes sídlí ve Velké Británii, do některé z členských zemí EU. Česká republika by chtěla nabídnout nové sídlo bankovní instituci. Vláda se domnívá, že k tomu má optimální předpoklady, například bude zachován současný stav, kdy je sídlo agentury EBA mimo eurozónu. Úspěch ve vyjednávání by znamenal velké pozitivum pro český bankovní systém, a tím i pro celou Českou republiku. Více informací ke kandidatuře ČR na přesídlení EBA.

Kompletní výsledky jednání najdete na: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-8--unora-2017-153393/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie