Aktuálně

2. 1. 2008 11:34

Státní sociální podpora se mění

Od 1. ledna 2008 se mění podmínky v poskytování přídavku na dítě, sociálním příplatku, příspěvku na bydlení, rodičovském příspěvku, dávky pěstounské péče, porodného a pohřebného.

Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Ke změně dochází například u nároku nezaopatřeného dítě do 26 let, které žije v rodině s nižším příjmem, než je 2,4násobek životního minima rodiny. Další příkladem je změna týkající se nároku vlastníka nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. K velkým změnám dochází u rodičovského příspěvku, kdy si rodiče mohu vybrat ze tří variant čerpání příspěvku.

Podrobné informace týkající se změn v sociální podpoře nalezne na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie