Aktuálně

6. 9. 2016 17:45

Státy V4 podpořily suverenitu a územní celistvost Ukrajiny

Jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny s předsedou vlády Ukrajiny, 6. září 2016.
Jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny s předsedou vlády Ukrajiny, 6. září 2016.
Na společném jednání v Krynici v Polsku přijali v úterý 6. září 2016 představitelé Visegrádské skupiny po jednání s premiérem Ukrajiny Volodymyrem Hrojsmanem společné prohlášení. Premiér České republiky Bohuslav Sobotka v něm spolu s dalšími předsedy vlád vyjádřil podporu suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny, vyslovil se pro naplnění minských dohod, podpořil rychlé dokončení ratifikace Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou a vyjádřil připravenost pokračovat v pomoci Ukrajině v jejím reformním úsilí, a to jak společně prostřednictvím aktivit Mezinárodního visegrádského fondu a společných projektů, tak bilaterálně.

Komuniké předsedů vlád Visegrádské skupiny po setkání s předsedou vlády Ukrajiny

(Krynica, 6. září 2016)

Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny a Ukrajiny vyzdvihli význam dlouhodobé spolupráce, jež podporuje rozvoj v partnerských zemích a přispívá ke stabilitě v regionu střední a východní Evropy.

Země Visegrádské skupiny znovu zdůraznily silnou podporu územní celistvosti Ukrajiny a potvrdily politiku neuznání protiprávní anexe Krymu ze strany Ruské federace. Dále vyjádřily svou podporu příměří vyhlášenému 1. září a vyzvaly všechny strany k jeho dodržování a zdržení se akcí, které by destabilizovaly situaci v regionu. Předsedové vlád se shodli na tom, že plná implementace Minských dohod všemi stranami je základem pro mírové uspořádání na východní Ukrajině.

Země Visegrádské skupiny vyjádřily silnou podporu urychlenému dokončení ratifikačního procesu Asociační dohody včetně Dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

Vláda Ukrajiny udělá maximum, aby co nejrychleji splnila své závazky vyplývající z prozatímní implementace Asociační dohody s Evropskou unií, zejména v oblasti boje proti korupci, reforem spojených s decentralizací země, makrofinanční reformy, reformy veřejné správy a státních struktur, podpory malého a středního podnikání a reformy energetického sektoru včetně opatření jako jsou restrukturalizace státního podniku zodpovědného za ropný a plynový sektor, implementace zákona o trhu se zemním plynem či přijetí zákona o energetické účinnosti. Země Visegrádské skupiny nabídly svou podporu reformnímu úsilí v této oblasti.

Předsedové vlád zdůraznili nutnost i nadále spolupracovat s cílem vybudovat moderní ukrajinský stát, založený na stabilních a transparentních institucích.

Visegrádská skupina poskytuje multilaterální pomoc Ukrajině prostřednictvím grantových a stipendijních programů Mezinárodního visegrádského fondu. Projekty se zaměřují na oblasti jako je demokratizace, sociální a ekonomická transformace a modernizace, evropská integrace, budování občanské společnosti, regionální spolupráce a rozvoj státní správy. Ukrajina je největším příjemcem podpory Mezinárodního visegrádského fondu mimo země V4.  Země Visegrádské skupiny navíc poskytují Ukrajině pomoc i na bilaterální bázi.

Země Visegrádské skupiny a Ukrajina přivítaly pokračování visegrádského Programu mobility státních úředníků spuštěného v roce 2014, který se snaží prostřednictvím sdílení expertíz zemí V4 na Ukrajině a v dalších partnerských zemích pomoci vybudovat moderní a transparentní stát.

Visegrádská skupina a Ukrajina pozitivně zhodnotily výsledky iniciativy “V4 Road Show”, která se zaměřuje na podporu reforem na Ukrajině. Dosud byla v rámci této iniciativy zorganizována čtyři setkání. Polsko v dubnu 2015 uspořádalo v Černihově první seminář o decentralizaci. V říjnu 2015 Česká republika uspořádala ve městě Červnivci kulatý stůl k reformě vzdělávání. V únoru 2016 Slovenská republika uspořádala ve Lvově konferenci o energetické účinnosti, na níž v dubnu 2016 navázalo Maďarsko uspořádáním konference na téma podpory malých a středních podniků ve městě Vinnycja. V současné době se diskutuje o možném pokračování této iniciativy.

Svoboda pohybu podporuje výměnu myšlenek, zkušeností a nápadů. Ukrajina splnila všechna kritéria nutná k vízové liberalizaci. S ohledem na důvěryhodnost Evropské unie budou země Visegrádské skupiny i nadále podporovat urychlené zavedení bezvízového režimu mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

Země Visegrádské skupiny a Ukrajina mají zájem rozvíjet svou spolupráci na poli energetiky, zaměřenou zejména na diverzifikaci zdrojů, integraci trhů a posilování bezpečnosti dodávek plynu, ropy a elektřiny. Země Visegrádské skupiny a Ukrajina budou dále usilovat o rozvoj dopravní infrastruktury s cílem propojit ukrajinskou dopravní síť s transevropskou dopravní sítí, což podpoří ekonomickou spolupráci mezi partnery a ve svém důsledku povede ke stabilizaci regionu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie