Aktuálně

13. 6. 2018 18:49

Tripartita projednala růst minimální mzdy

Tisková konference po jednání tripartity 13. června 2018.
Tisková konference po jednání tripartity 13. června 2018.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 13. června 2018 sešli na 143. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednalo se o čtvrté zasedání tripartity během vlády Andreje Babiše. Mezi hlavní řešená témata patřila minimální mzda, aktuální připravenost velkých dopravních staveb s cenou nad 300 mil. Kč nebo Finanční rámec společné zemědělské politiky po roce 2020. Tripartita se věnovala také aktuální situaci v kultuře a Ministerstvo obchodu a průmyslu informovalo sociální partnery o vývoji u programu OP PIK.

Návrh zvýšení minimální mzdy

Cílem vlády je, aby minimální mzda dlouhodobě činila přibližně 40 % průměrné hrubé mzdy. Plánuje také zavedení automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy. Současná výše minimální mzdy je 12 200 Kč. V příštím roce by se podle plánu kabinetu měla zvednout na 13 000 Kč nebo 13 200 Kč. To představuje navýšení o 800 Kč až 1 000 Kč měsíčně. Podle posledních údajů bylo v roce 2017 odměňováno minimální mzdou zhruba 150 tisíc zaměstnanců.

Zaměstnavatelé navrhují zvýšení minimální mzdy o 800 korun, Českomoravská konfederace odborových svazů navrhuje 1500 korun, naše představa je 1000 korun, takže o tom budeme nadále jednat. Také jsme diskutovali o určitém vzorci na výpočet minimální mzdy vůči průměrné mzdě. Jsou na to rozdílné názory, takže budeme v těchto rozhovorech pokračovat,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Přehled investorské přípravy staveb s cenou nad 300 milionů korun

Ministerstvo dopravy informovalo sociální partnery, že ze strany Ministerstva životního prostředí jsou vydána závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům a rovněž jsou u všech zahájena zadávací řízení. V tomto roce bude zprovozněno 42,9 km nových silnic a dálnic a dále je v realizaci 79,2 km novostaveb dálnic, 28,4 km modernizované D1 a 49,5 km novostaveb silnic I. třídy. Ve zbytku roku 2018 se předpokládá zahájení 45,4 km nových dálnic, 7,6 km modernizované D1 a 13,2 km silnic I. třídy. V případě staveb SŽDC se vybavují tratě moderními systémy sdělovací a zabezpečovací techniky.

Situace v oblasti kultury

"Česká republika – kulturní země" byl materiál Ministerstva kultury. Ministerstvo chce dosáhnout toho, aby nedocházelo k odlivu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, a také chce do resortu přilákat více mladých lidí, jelikož se střetává s rostoucím věkovým průměrem pracovníků v odvětví. Ministerstvo kultury požaduje navýšení rozpočtu o 1,032 mld. Kč a nárůst tarifů o 10 % a nad rámec toho také 500 Kč každému zaměstnanci měsíčně.

Finanční rámec společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Vláda podporuje, aby společná zemědělská politika byla i nadále jednou z hlavních politik financovaných z rozpočtu EU. Aktuálně probíhá detailní analýza návrhu Víceletého finančního rámce. Vláda předběžně nepovažuje současný stav za dostatečně vyvážený. V oblasti Společné rybářské politiky vítá zachování vlastního fondu, ale například se staví proti poklesu prostředků alokovaných na vinařské programy.

Další plenární schůze se uskuteční 9. července 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie