Aktuálně

20. 2. 2017 19:51

Tripartita projednala aktuální situaci ve zdravotnictví či otázku digitálního trhu

Tisková konference po jednání tripartity, 20. února 2017.
Tisková konference po jednání tripartity, 20. února 2017.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 20. února 2017 sešli na druhém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce. Vedle aktuální situace ve zdravotnictví a problematiky digitálního trhu se řešila i otázka odměňování řidičů autobusů v závazku veřejné služby.

Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval sociálním partnerům za aktivitu. V letošním roce se uskutečnilo již 14 zasedání pracovních týmů Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Aktuální situace ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje stávající právní úpravu u doplatků za léky za dostatečně sociálně citlivou. Cílem ministerstva je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na doplatcích na léčivé přípravky. U dětí do 18 let by mělo dojít ke snížení maximální roční spoluúčasti ze současných 2 500 Kč na 1 000 Kč. U osob od 65 do 69 let by mělo dojít také ke snížení z 2 500 Kč na 1 000 Kč. U osob od 70 let by měla být maximální roční spoluúčast snížena z 2 500 Kč na 500 Kč. Novela zákona by měla platit od 1. ledna 2018.

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří na hraně svých možností. Bez navýšení financování systému není možné provést klíčová opatření stabilizující personální situaci ve zdravotnictví. Od 1. 1. 2017 došlo k navýšení platby za státní pojištěnce, což v úhrnné částce tvoří meziroční navýšení o 3,5 mld. Kč. Dle dohody s Ministerstvem financí bude i v letech 2018–2020 tato platba růst opět alespoň o 3,5 mld. Kč ročně.

Vládní novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních si klade za cíl stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání, především profesí poskytujících přímou ošetřovatelskou péči o dětské a dospělé pacienty, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Novela zákona také usnadňuje začlenění čerstvých absolventů studia do praxe. V současné době je vládní návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně.

Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Tripartita projednala Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který prošel aktualizací a bude v březnu předmětem jednání vlády. V uplynulém období se vládě podařilo v digitální agendě učinit několik významných kroků. Po evropském vzoru byla úspěšně spuštěna Česká národní koalice pro digitální pracovní místa. V oblasti elektronizace veřejné správy byla spuštěna Iniciativa 202020. Také byla učiněna opatření umožňující v brzké době rozšíření služeb e-governmentu, jako je zavedení občanského průkazu s čipem a spuštění elektronické identity. Vláda schválila novelu zákona o kybernetické bezpečnosti a věnovala se také problematice ochrany osobních údajů. Rovněž byla otevřena velmi podstatná debata k novým trendům, jako je koncept chytrých měst, otevřených dat a sdílené ekonomiky.

Mzdy řidičů autobusů v závazku veřejné služby

Vláda rozhodla o navýšení minimálních mezd pro řidiče autobusů ve veřejné dopravě, primárně je na dopravcích, aby dodrželi zákon a lidem vyplatili, na co mají nárok. Předseda vlády inicioval jednání koaličních stran o tomto problému, podporuje myšlenku, že by krajům mohl stát na navýšení mezd přispět. Dosud nebyla nalezena koaliční shoda. Je zřejmé, že vláda bude muset udělat rozhodnutí, zda chce tyto prostředky dát na opravy silnic II. a III. třídy, nebo právě na dofinancování mezd řidičů. Je zároveň důležité, aby kraje do budoucna našly takový systém organizování veřejné dopravy, ve kterém by platy zaměstnanců byly výrazněji chráněné.

Další jednání tripartity se bude konat na konci března, kdy se uskuteční společné zasedání sociálních a hospodářských rad České a Slovenské republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie