Aktuálně

29. 5. 2017 16:57

Tripartita projednala zvýšení minimální mzdy a jednala se zástupci krajských tripartit

Společné jednání tripartity zástupci krajských tripartit v Lichtenštejnském paláci, 29. května 2017.
Společné jednání tripartity zástupci krajských tripartit v Lichtenštejnském paláci, 29. května 2017.
V Lichtenštejnském paláci se v pondělí 29. května 2017 uskutečnilo čtvrté letošní zasedání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů. Následně se Rada hospodářské a sociální dohody ČR sešla na jednání se zástupci krajských tripartit. Za vlády Bohuslava Sobotky to bylo už čtvrté společné jednání s krajskými tripartitami.Hlavními tématy samostatného jednání RSHD ČR bylo navýšení minimální mzdy, čerpání prostředků z evropských fondů, plán podpory malých a středních podniků i opatření na pomoc Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji. S kraji poté tripartita projednala problematiku zaměstnávání cizinců a agenturní práci, otázku odborného vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce a situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018

Mezi hlavní priority vlády patří postupné navyšování minimální mzdy. Od začátku roku 2018 by proto mohla stoupnout o 1 200 korun na celkových 12 200 korun měsíčně. Cílem zvyšování je postupné přiblížení výdělků v České republice mzdám, kterými jsou zaměstnanci odměňováni ve vyspělejších evropských zemích. Dlouhodobým cílem je, aby minimální mzda byla dostatečně motivační k práci a zajišťovala životní potřeby bez závislosti na dodatečných sociálních dávkách. O finálním navýšení minimální mzdy rozhodne vláda.

Stav čerpání prostředků z fondů EU

Podle Ministerstva pro místní rozvoj bylo od začátku programového období 2014–2020 ke dni 31. března 2017 vyhlášeno za všechny programy 480 výzev s alokací 505,5 mld. Kč, což představuje 83 % hlavní alokace, která je 609,4 mld. Kč. V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2017 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 149,4 mld. Kč. Příjemcům bylo do konce března 2017 proplaceno 39,7 mld. Kč.

Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017

Materiál Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů, který vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, podrobně řeší problematiku podpory technického vzdělávání, otázku výzkumu, vývoje a inovací či záležitost technologie 4.0. Zabývá se také podporou venkova, národním inovačním fondem nebo záležitostmi snížení výše pokut za nezveřejněné účetní výkazy a obchodní dokumenty. V neposlední řadě řeší otázku úvěrových a záručních finančních nástrojů k podpoře malých a středních podnikatelů.

Akční plán strategie hospodářské restrukturalizace regionů

Vláda od začátku svého funkčního období přijímá řadu opatření na pomoc znevýhodněným krajům. Souborem konkrétních kroků na restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje je Akční plán strategie hospodářské restrukturalizace regionů. Plán obsahuje celkem 67 opatření, 54 společných pro všechny tři kraje, 3 specifické pro MSK a 10 specifických pro ÚK a KVK. Patří mezi ně například podpora modernizace technologií firem k růstu podnikání a proniknutí na nové trhy, posílení kanceláří CzechInvestu a regenerace územně silně zasaženého těžební a průmyslovou činností.

Zaměstnávání cizinců a agenturní práce

Základní snahou je aktivizovat domácí pracovní sílu. V případě, že volné pracovní místo nelze obsadit, tak může trh práce využít pracovní síly z tzv. třetích zemí. V roce 2016 se na českém trhu práce pohybovalo v postavení zaměstnanců celkem 382 889 cizích státních příslušníků. U problematiky agentur práce mají projednávané legislativní návrhy zamezit obcházení nebo porušování povinností vyplývajících z právních předpisů. Mezi projednávaná opatření patří například finanční kauce nebo vysoká pokuta za zastřené zaměstnávání. Návrhy novel příslušných zákonů návrhy se nyní nacházejí v legislativním procesu.

Odborné vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy klade velký důraz na zvyšování kvality odborného školství a následnou aplikace získaných dovedností v praxi. Důležitým faktorem je úzká spolupráce škol se zaměstnavatelskými partnery i změny v oblasti financování regionálního školství. Zásadní změnu v tomto ohledu představuje zavedení nového systému financování pedagogické práce na základních a středních školách.

Další jednání tripartity se uskuteční 17. července 2017.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie