Aktuálně

11. 7. 2014 12:45

Úřad vlády ČR zveřejnil odměny zaměstnanců

Odměny současného vedení Úřadu vlády ČR za premiéra Bohuslava Sobotky jsou transparentní a spravedlivější. Úřad vlády udělil tyto odměny v souladu s pravidly odměňování ve státní správě, a s důrazem na lepší proporcionalitu a spravedlivé udělování odměn.

Předchozí vedení Úřadu vlády ČR za premiéra Jiřího Rusnoka udělilo za dobu svého působení odměny ve výši 27,5 milionů korun, vedení Úřadu vlády ČR za premiéra Sobotky udělilo odměny ve výši 20 milionů korun.

Zároveň předseda vlády Sobotka rozhodl o spravedlivějším rozložení odměn mezi všechny zaměstnance tak, aby nepokračovala praxe vedení úřadu předchozích vlád, kdy si malá skupina „vyvolených“ rozdělila až několik milionů korun.

Odměny Úřadu vlády ČR – 1. pololetí 2014 – nové vedení za premiéra B. Sobotky

Objem finančních prostředků na odměny v období únor – červenec 2014 byl rozdělen podle počtu zaměstnanců v jednotlivých sekcích Úřadu vlády ČR (celkem pro 502 zaměstnanců). Při stanovování této částky Úřad vlády ČR vycházel z návrhu služebního zákona, ve kterém se předpokládají stropy na odměny v maximální výši 25 % v poměru k vyplaceným platům. Návrh je tedy v souladu s navrhovanou legislativní úpravou. Odměny rozdělovali podle pracovních výsledků konkrétním zaměstnancům vedoucí příslušných útvarů po projednání s personálním útvarem a vedoucím úřadu. Náměstci a ředitelé sekcí obdrželi 6 %, ředitelé odborů 16 % a ostatní 78 % z celkového objemu vyplacených odměn.

Odměny byly vyplaceny především za práci nad rámec stanovených činností, flexibilitu při vyjednávání s resorty, přípravu např. služebního zákona, přípravu a realizaci převodu agend z ministerstev na Úřad vlády ČR a naopak, tvorbu závěrečných zpráv pro Evropskou komisi, práci nad rámec stanovené pracovní doby, práci o víkendech, plnění dalších mimořádných a zvlášť významných úkolů (vytvoření struktury útvaru, zajištění kontinuity výkonu agend, zavedení a dodržování úsporných opatření, plnění úkolů vedoucího úřadu vlády).

Tabulka nejvyšších vyplacených odměn na Úřadu vlády
Vedoucí Úřadu vlády ČR 100.000,- Kč
1. náměstek 130.000,- Kč
2. náměstek 135.000,- Kč
3. náměstek 130.000,- Kč
1. ředitel sekce 110.000,- Kč
2. ředitel sekce 120.000,- Kč
3. ředitel sekce 70.000,- Kč

 

 

 

  

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie