Aktuálně

14. 7. 2014 17:57

Úřady práce personálně posílí, operační programy pro čerpání peněz z fondů EU připraveny

Tisková konference po jednání vlády, 14. července 2014.
Tisková konference po jednání vlády, 14. července 2014.
Vláda ČR na svém dnešním jednání dokončila přípravu operačních programů pro čerpání peněz z fondů EU, schválila personální posílení úřadů práce a rozhodla také o mandátu pro premiéra na středeční jednání Evropské rady.

Personální stabilizace úřadů práce

Koaliční kabinet dnes splnil další důležitou prioritu z programového prohlášení, ve kterém se zavázal ke stabilizaci a personálnímu posílení poboček Úřadu práce ČR.
Kabinet Bohuslava Sobotky schválil vytvoření odpovídajících personálních, materiálních a organizačních podmínek, které přispějí ke zvýšení efektivity činnosti úřadu práce, jehož útvary nepojistných sociálních dávek od příštího roku přijmou 600 nových zaměstnanců. Jde o zásadní krok k zajištění bezproblémové výplaty sociálních dávek, zejména dávek pomoci v hmotné nouzi.

Vláda svým rozhodnutím řeší neutěšenou situaci především v přetížených regionech, jako jsou Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský, Olomoucký či Jihomoravský kraj, kterým stále výrazně narůstá počet i objem vyplácených dávek.

Personální posílení úřadů práce umožní systémovou práci s příjemcem dávky a také provádění více sociálních šetření, na které dosud chyběly síly. Ta zabrání zneužívání dávek a přinese úspory státnímu rozpočtu.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Operační programy

Kabinet Bohuslava Sobotky na své pondělní schůzi 14. července 2014 také projednal poslední dva operační programy. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala podporovat podnikání a dnes schválila klíčový program pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014–2020, a to Program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pro podporu českých podnikatelů je v tomto programu připraveno 4 316 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Proto budou podporovány především projekty v progresivních odvětvích, jako je oblast inovačního a trvale udržitelného podnikání.

Dalším programem, který v příštích letech zásadně ovlivní čerpání z fondů Evropské unie a který dnes vláda schválila, je Operační program Technická pomoc pro období 2014–2020. Ten rozhodne o tom, kde a jakým způsobem budou evropské prostředky využity. Program nastavuje podmínky evropských fondů tak, aby mohla být efektivně řízena Dohoda o partnerství a jednotlivé programy období 2014–2020. Z Operačního programu Technická pomoc bude hrazeno vzdělávání pracovníků starajících se o strukturální fondy, personální zajištění národního orgánu pro koordinaci, auditního orgánu a certifikačního orgánu ministerstva financí, informační systém, evaluace a studie, případně ICT a režijní náklady. Operační program Technická pomoc bude spravovat 223 704 582 eur, což představuje jen 1,03 % z celkového objemu prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, které bude mít ČR v období 2014–2020 k dispozici.

Mandát pro předsedu vlády na Evropskou radu

V úvodu jednání schválil vládní Výboru pro Evropskou unii mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na mimořádné jednání Evropské rady, které se uskuteční ve středu 16. července v Bruselu.

Na programu jednání mimořádné Evropské rady jsou dva klíčové body. První se týká ustavování nových institucí Evropské unie, a to konkrétně postu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Česká vláda v té souvislosti preferuje, aby se členové Evropské rady na vhodném kandidátovi shodli co nejrychleji. Dalším tématem jednání bude také výběr stálého předsedy Evropské rady. Středeční zasedání Evropské rady se bude zabývat také otázkou složení Evropské komise a jejího efektivního fungování.

Druhým klíčovým tématem zasedání mimořádné Evropské rady bude vývoj situace na Ukrajině. Česká republika podporuje mírový plán ukrajinského prezidenta Porošenka.
Kabinet Bohuslava Sobotky také považuje za vhodné, aby na mimořádné Evropské radě byly projednány možnosti humanitární pomoci pro ty oblasti, které ukrajinská vláda získala zpět pod svoji kontrolu.

Pravidla spolufinancování v programovém období 2014–2020

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala zlepšit čerpání z evropských fondů a dnes schválila pravidla spolufinancování projektů v novém programovém období. ČR obdržela na období 2014–2020 prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 22 mld. eur. Na tyto prostředky bude zapotřebí vynaložit národní část spolufinancování, která dosáhne minimálně 4,8 mld. eur.

Vládou přijatý materiál stanovuje jednotné podmínky pro jednotlivé typy příjemců pro národní spolufinancovaní projektů. Schválené podmínky spolufinancování mají zajistit vyšší finanční spoluúčast příjemců v programovém období 2014–2020 ve srovnání s obdobím 2007–2013 a tím i zajistit úspory pro veřejné rozpočty. Finanční spoluúčast příjemců by zároveň měla zajistit výběr kvalitnějších projektů a také jejich udržitelnost. Dle odhadů Ministerstva financí by zapojení soukromých zdrojů do národního spolufinancování projektů mělo v programovém období 2014–2020 přinést úspory pro veřejné rozpočty ve výši přibližně 26 mld. Kč.

Pravidla spolufinancování umožňují řídícím orgánům, aby v přesně definovaných případech u projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu snížily či zcela odstranily povinnost příjemců spolufinancovat projekty a v těchto případech by celé národní spolufinancování bylo hrazeno z prostředků státního rozpočtu. Tato možnost se týká například projektů, které by realizovaly neziskové organizace v oblasti podpory osob se zdravotním postižením, podpory znevýhodněných osob a sociálních služeb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie