Aktuálně

22. 1. 2009 8:35

V Luhačovicích začíná neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci

Ministr Petr Nečas povede diskusi členských států o aspektech mobility pracovníků a směrnici o pracovní době.

Diskuse se zaměří na konkrétní kroky, které členské státy podnikají ke zvýšení a usnadnění profesní mobility, dotýkající se přechodu zaměstnanců mezi pracovními místy či celými profesemi. Dotkne se také uplatňování přechodných období pro volný pohyb pracovníků ze strany některých členských států. Řeč bude rovněž o odstraňování právních a administrativních překážek volného pohybu pracovních sil a podpoře přeshraničního uznávání kvalifikací.

V úvodním panelu (22.1.) vystoupí vedle představitelů stávající Trojky také eurokomisař Špidla, předseda Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci Jan Andersson a za sociální partnery představitelé Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) a Konfederace evropských odborových svazů (ETUC). Následující den (23.1.) bude jednání rozděleno do tří tématických bloků. Budou věnovány jednak zmíněné profesní mobilitě, jednak geografické mobilitě , s důrazem na pohyb obyvatel za pracovními příležitostmi buď na území jednoho státu či mezi jednotlivými členskými zeměmi. Tématem třetího bloku bude pohyb pracovníků ze znevýhodněných skupin a jejich jednodušší zapojení zpět do trhu práce.

Během pracovního oběda se budou ministři zabývat směrnicí o pracovní době a dalším postupem Rady při smírčím řízení s Evropským parlamentem.

Tisková konference je předběžně plánována 22.1. od 18:00 a 23. ledna od 13.30.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie