Aktuálně

29. 8. 2011 18:41

Veřejná správa má být otevřenější s profesionálnějšími úředníky

Vláda projedná věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy.

Cílem zákona je reagovat na změny v organizaci veřejné správy, tedy přechodu z okresů na kraje či přesuny výkonu veřejné správy zejména na obce s rozšířenou působností. Právě tyto změny vedly ke vzniku dvou paralelních systémů právní úpravy, přičemž první se věnovala úředníkům státní správy a druhá fungovala pro úředníky územních samospráv.

Věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a vzdělávání ve veřejné správě, který na středečním jednání vlády předloží ministr vnitra Jan Kubice, vychází z Programového prohlášení vlády.

Jedním z hlavních důvodů vypracování tohoto záměru zákona je dosažení stabilizace a profesionalizace veřejné správy. Zároveň má zákon zajistit její odpolitizování a větší otevřenost a prostupnost. Nová úprava se v této oblasti snaží posílit také boj s korupcí.

Úprava si klade za cíl připravit nový systém veřejné správy, který zaručí jak odborně, tak osobnostně vysoce vzdělané úředníky. Ti by měli mít zájem neustále zvyšovat svoje znalosti a dovednosti, které by pak mohli použít v praxi v rámci kvalitního poskytování veřejné správy.

Zákon by se měl také zaměřit na sjednocení podmínek práce. Podmínky v oblasti pracovního poměru i vzdělávání, které se týkají jednotlivých skupin úředníků, by se pak měly co nejvíce sjednotit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie