Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 9. 2009 15:31

Vernisáž výstavy Václava Ciglera a Michala Motyčky

V úterý 15. září 2009 se v Kramářově vile konala vernisáž výstavy s názvem Zdvojená vertikála.

Premiér Jan Fischer představil návštěvníkům instalaci s názvem Zdvojená vertikála, která bude umístěna u vstupu do Kramářovy vily vystavena po celý rok. Objekt je volně viditelný pro širokou veřejnosti.

Zdvojená vertikála je elementárním a zároveň zvýznamněným bodem ve smyslu osy pomyslně spojující nebe se zemí či jako linie přesahující vymezení místa, času a dějin.

Tematicky patří do prostorových projektů, takzvaných úvah o krajině, jimž se Václav Cigler věnuje od roku 1957. Zamýšlí se v nich nad vztahem člověka a přírody. Tyto vztahy – dvojvztahy jsou myšleny jako bytostná jednota člověka a prostoru, místa a řádu v něm.

Doc. akad. sochař Václav Cigler, 1929, je mezinárodně uznávaný autor v oboru sklo. V letech 1951–57 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Výstava je doplněna dalšími objekty instalovanými v exteriéru i interiéru, tyto budou k vidění při nejbližším dni otevřených dveří.

Text je zkrácenou verzí článku, který je k dispozici na internetových stránkách Informačního centra vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie