Aktuálně

23. 11. 2007 11:16

Vicepremiér M. Bursík úspěšně nastartoval proces schválení operačních programů

Místopředseda vlády a předseda Strany zelených Martin Bursík, který je dočasně pověřen vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, představil 22. listopadu plán na odstranění nedostatků v přípravě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Plán by měl české vědě v následujících letech přinést až 70 milionů korun.

Jednání na půdě ministerstva se zúčastnili zástupci České konference rektorů, Rady pro výzkum a vývoj, Akademie věd, Hospodářské komory a další partneři.

Účastníci jednání se shodli na základních opatřeních vedoucích ke zrychlení příprav a následnému schválení Operačního programu VaVpI Evropskou komisí. Změna spočívá v přístupu k vyjednávání s Evropskou komisí a způsobu komunikace s partnery na české straně. Zásadním krokem k zahájení oficiálního programu v Bruselu bude odeslání operačního programu Evropské komisi v lednu 2008. Konečná verze by měla být Bruselu odeslána koncem února 2008.

Pro úspěšné splnění stanoveného harmonogramu vzniknou v nejbližších dnech expertní skupiny pro řešení klíčových otázek podpory výzkumu a vývoje v České republice. Mezi takové patří například dlouhodobá finanční udržitelnost podporovaných projektů a zabezpečení maximální efektivity vynakládaných prostředků. V neposlední řadě byl dohodnut postup sestavení indikativního seznamu tzv. velkých projektů (nad 50 milionů euro) které využívají přímých konzultací s předkladateli těchto projektů.

Jedním z podstatných výsledků jednání je dohoda se zástupcem krajů, hejtmanem Moravskoslezského kraje Evženem Tošenovským. Kraje jsou zprostředkujícím subjektem pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V rámci diskuse byla vyřešena otázka vymezení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při poskytování podpory vzdělávacím institucím. nedostatečné řešení této otázky plynulý rozjezd programu dosud dlouho zpomalovala.

Včasné splnění všech podmínek pro úspěšné zahájení operačních programů M. Bursík považuje za reálné. ,,Máme přesný a jasný harmonogram a ten bude přísně dodržován," upřesnil M. Bursík.

Vicepremiér Martin Bursík jako hlavní příčinu neefektivní přípravy čerpání peněz uvádí nedostatek expertů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Snížení personálního deficitu v této instituci doporučí i svému budoucímu nástupci. S pracovníky, kteří z ministerstva odešli, Bursík nadále komunikuje a některé z nich by rád vyzval, aby zvážili možnost návratu. Kromě těchto odborníků se bude Bursík snažit získat další na univerzitách a u jiných partnerů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie