Aktuálně

11. 10. 2017 14:49

Vláda B. Sobotky na poslední schůzi před volbami navrhla změnu systému investičních pobídek a posílení role státu při těžbě strategických surovin

Tisková konference po jednání vlády, 11. října 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 11. října 2017.
Vláda Bohuslava Sobotky se ve středu 11. října 2017 sešla ke své poslední schůzi před nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny. Schválila mimo jiné mandát pro premiéra na zasedání Evropské rady v Bruselu, odsouhlasila záměr změnit stávající systém investičních pobídek, zvýšení odměn za práci odsouzeným a přijala plán na posílení role státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin.Vláda Bohuslava Sobotky se stala teprve třetím českým kabinetem v historii, po první vládě Václava Klause a vládě Miloše Zemana, jemuž se podařilo dokončit celý čtyřletý mandát. Za svého působení absolvovala 176 schůzí vlády a splnila drtivou většinu bodů z vládního Programového prohlášení.

Lídři EU posoudí pokrok v otázkách migrace

V úvodu středečního jednání vláda schválila mandát pro premiéra Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady, která se uskuteční 19. a 20. října 2017 v Bruselu. Lídři EU budou diskutovat o migraci, digitální Evropě, bezpečnosti a obraně a vnějších vztazích. Ještě před zasedáním Evropské rady premiér Sobotka a další předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny povečeří s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Evropská rada by měla mezi jinými body programu zhodnotit dosavadní pokrok, pokud jde o zastavení nelegálních migračních toků do EU a ochranu vnějších hranic.

Systém investičních pobídek se má změnit směrem k vyšší přidané hodnotě

Vláda přijala návrh ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na změnu v systému investičních pobídek, která má podporu investičních záměrů posunout od plošné podpory výrobních projektů směrem k podpoře firem přinášejících vyšší podíl přidané hodnoty produkce.

Ministerstvo navrhuje například posílit podporu vzniku či rozšíření technologických center a center strategických služeb, nastavit přísnější podmínky v oblasti podpory výroby či více zpřístupnit investiční pobídky pro malé a střední podniky. Přijaté návrhy by měly být zapracovány do přípravy novely zákona o investičních pobídkách. 

Stát chce posílit kontrolu nad těžbou strategických surovin

Vláda rovněž odsouhlasila zprávu ministra průmyslu a obchodu o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin. Za strategické suroviny stát považuje například antimon, fluorit, hořčík, koksovatelné uhlí, uran, lithium či titan. Podle ministerstva je nutné zpřísnit a zpřesnit pravidla pro udělování povolení k průzkumné činnosti a posílit roli státních subjektů DIAMO, s. p., a ČGS, s. p.  „Chceme docílit toho, aby se vytěžené strategické suroviny, jako jsou například antimon, fosfátové rudy, koksovatelné uhlí, kovy platinové skupiny či wolfram, v maximální míře v ČR také zpracovávaly a zhodnocovaly, pokud k tomu máme potřebnou infrastrukturu,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Vláda ministru Havlíčkovi uložila do 15. listopadu předložit vládě analýzu možností podílet se na případné těžbě a zpracování lithia na území ČR ze strany státního podniku DIAMO. Ministerstvo průmyslu a obchodu má také připravit do 30. dubna 2018 aktualizaci Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin, která bude obsahovat i výčet neopominutelných podmínek pro naplňování veřejného zájmu při osvojování ložisek strategických surovin v ČR.

Vězni dostanou za práci více peněz

Vláda schválila i návrh ministra spravedlnosti na zvýšení odměn za práci odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. Odměny odsouzeným za práci se zvyšovaly naposledy v roce 2000. Dosud platilo, že základní výše odměn činila podle dosaženého vzdělání od 4 500 korun do 9 000 korun měsíčně.

Vláda rozhodla tyto sazby zvýšit na rozpětí od 5 500 korun do 11 000 korun a navíc vytvořit novou sazbu ve výši 13 750 Kč měsíčně pro vysokoškolsky vzdělané odsouzené, kteří budou moci být využíváni ke specializovaným činnostem. Zvyšují se i odměny za hodinovou úkolovou práci a zvedá se i výše úložného. Od schválených změn si vláda slibuje, že přispějí ke snížení míry zadluženosti odsouzených a k vytvoření vyšší finanční rezervy odsouzených po propuštění.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-11--rijna-2017-160554/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie