Aktuálně

12. 10. 2016 13:42

Vláda Bohuslava Sobotky schválila pomoc uprchlíkům v Aleppu

Před jednáním vlády, 12. října 2016.
Před jednáním vlády, 12. října 2016.
Kabinet Bohuslava Sobotky reaguje na zhoršující se situaci v Aleppu. Na pomoc jeho obyvatelům uvolnila pět milionů korun. Vláda rovněž souhlasila se sjednáním obchodní dohody CETA mezi Evropskou unií a Kanadou. Dále se vláda zabývala zkouškami spolehlivosti Generální inspekce bezpečnostních sborů i úspěšným čerpáním evropských fondů z minulého programového období.

Pomoc bombardovanému Aleppu

Vláda dnes odsouhlasila rozšíření možných příjemců finanční pomoci pro uprchlíky ze Sýrie do Turecka, kterou schválila v únoru letošního roku. Zvýší se tím dosah i dopad této pomoci.

Původní dar v hodnotě 15 milionu korun směroval turecké vládě, která jej měla využít na pomoc Syřanům utíkajícím před válkou k turecké hranici. Vzhledem ke zhoršující se humanitární situaci v oblasti Aleppa budou nově moci 5 milionů korun z částky využít mezinárodní organizace, které v regionu působí a jsou schopny poskytnout rychlou humanitární pomoc přímo do oblasti Aleppa.

V nedávné minulosti již vláda využila desítky milionů korun na zlepšení života uprchlíků v táborech v Jordánsku a iráckém Kurdistánu, ale také posílá potravinovou pomoc do Sýrie prostřednictvím Světového zdravotnického programu.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou

Vláda na svém jednání ve středu 12. října 2016 souhlasila se sjednáním Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé. Jedná se o doposud nejambicióznější obchodní dohodu mezi EU a Kanadou a mimo jiné usnadní vstup českých firem na kanadský trh.

Slavnostně by měla být CETA podepsána v Bruselu 27. října, což je teprve podmínkou zahájení ratifikačního procesu. Ratifikace bude probíhat jak na evropské úrovni v Radě EU a Evropském parlamentu, tak i ve všech členských státech EU. Z pohledu českého ústavního práva jde o mezinárodní smlouvu prezidentského typu, k jejíž ratifikaci bude zapotřebí souhlas obou komor Parlamentu ČR.

Další informace o dohodě naleznete v podrobné tiskové zprávě.

Posílení zkoušek spolehlivosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Vláda rozhodla, že do budoucna posílí zkoušky spolehlivosti realizované Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) u policistů a zaměstnanců dalších složek. Postupně se bude navyšovat počet tabulkových míst pro odborníky na kontroly i pro ně vyhrazený rozpočet.

Zkoušky spolehlivosti byly do právního řádu ČR zavedeny v roce 2009 v souvislosti s reformou Policie České republiky. Tehdy byla kompetence svěřena do rukou Inspekce Policie ČR a zkouška spolehlivosti byla uplatňována jen k jejím příslušníkům a zaměstnancům. Se vznikem Generální inspekce bezpečnostních sborů byly zkoušky rozšířeny na příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby, Celní správy i GIBS samotné. Za posledních sedm let bylo provedeno 227 zkoušek vůči 202 lidem, přičemž bylo zjištěno 27 případů podezření z protiprávního jednání.

Úspěšné čerpání evropských fondů

Vláda také projednala informaci o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007–2013. Podle ní se i díky aktivnímu přístupu současné vlády podařilo České republice využít více než 96 % přidělených prostředků. Celkem jde o zhruba 674 miliard korun.

Vládě Bohuslava Sobotky se během svého mandátu podařilo výrazně stáhnout objem nedočerpaných prostředků. Očekávané nedočerpání, které se původně odhadovalo na téměř 85 miliard, se nyní podařilo snížit na přibližně 26 miliard korun.

Získané prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů byly využity především na rozvoj silniční a železniční infrastruktury, na projekty vědy, výzkumu a inovací a podporu vysokých škol.

Vláda schválila také uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spolkové republice Německo a ve Švédském království.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-12-rijna-2016-149731/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie