Aktuálně

25. 10. 2011 21:02

Vláda brání zvýšení cen elektřiny

Nečasův kabinet schválil dotace státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Pokud by nedošlo ke spolufinancování těchto nákladů státním rozpočtem, došlo by v roce 2012 ke zvýšení ceny elektřiny pro domácnosti v průměru až o 11%, pro velkoodběratele až o 15 %,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Nečas.

Schválením dotace státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč, dojde ke zvýšení ceny pro domácnosti o 4,3%, pro velkoodběratele o 5,8 % resp. 6,6% (odběratelé velmi vysokého napětí) .

Lze předpokládat, že v důsledku silné vyjednávací pozice průmyslových zákazníků při individuálním sjednávání ceny silové elektřiny může být očekávaný nárůst neregulované části ceny a tím i výše výsledné ceny dodávky mírně nižší.

Premiér Petr Nečas, tisková konference po jednání vládyPodpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je zakotvena v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k problematické situaci velkého zájmu o podporu solárních elektráren bylo nutno přijmout v této oblasti nápravná opatření. Proto byly přijaty tři novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, jež by měly vést k narovnání situace a minimalizaci dopadů rozvoje solárních elektráren na ostatní odvětví národního hospodářství.

Podle tohoto návrhu novely zákona budou vícenáklady spojené s podporou elektřiny z OZE uhrazené provozovatelem regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy těmto subjektům kompenzovány ve formě dotace hrazené z prostředků státního rozpočtu a ve formě složky ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny.

Vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatelů regionálních distribučních soustav spojené s podporou elektřiny z OZE, které nebudou pokryty dotací ze státního rozpočtu, tedy zahrne Energetický regulační úřad do složky ceny na přenos elektřiny nebo ceny na distribuci elektřiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie