Aktuálně

23. 1. 2009 15:01

Vláda bude jednat o investičních pobídkách a zprávě o energetických potřebách

MF ČR překládá aktualizovanou zprávu o rozpočtu. Schůzi vlády předchází jednání Výboru pro Evropskou unii.

Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- Bodem číslo jedna je opět návrh novely pro zavedení institutu přímé volby prezidenta občany ČR do ústavního pořádku. Mimo jiné je v návrhu, že navrhuje, že volby prezidenta republiky již nebude vyhlašovat předseda Poslanecké sněmovny, nýbrž předseda Senátu.

- Jedním z ekonomických bodů jednání vlády je návrh MF ČR novely zákona o investičních pobídkách. Účelem je změnit zaměření podpory s tím, že do zákona o investičních pobídkách má být zapracován Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb. Podpora již tedy nadále nebude soustředěna na výrobu, ale na vznik nebo rozšíření technologických center a center strategických služeb.

- K důležitým bodům jednání lze zařadit zprávu o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 3 %, 2 % a 1 %.

- Vláda dále projedná zprávu Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb, která se zejména soustřeďuje na to jak snížit energetickou náročnost ČR, uspokojit rozvoj společnosti energií a motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí.

- K zajímavým bodům patří tzv. Bílá kniha terciálního vzdělávání. Jde o návrh komplexní reformy systému terciárního vzdělávání v ČR.

- Vláda projedná i koncept třetí etapy důchodové reformy, která má vytvořit dobrovolný spořící pilíř důchodového systému, založený na možnosti opt out. Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit pojistné na důchodové pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů.

- V dalších bodech jednání vlády se projedná například privatizace Strojimportu a implementace navigačního družicového systému GALILEO.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie