Aktuálně

26. 9. 2018 15:05

Vláda chce změnit systém investičních pobídek ve prospěch projektů s vyšší přidanou hodnotou

Před jednáním vlády v Hrzánském paláci, 26. září 2018.
Před jednáním vlády v Hrzánském paláci, 26. září 2018.
Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 26. září schválila návrh novely zákona o investičních pobídkách, kterým chce radikálně změnit dosavadní systém veřejné podpory. Schválila poskytnutí téměř 37 milionů korun jako příspěvek na činnost sociálních partnerů v tripartitě.

Novela zákona o investičních pobídkách v podobě, kterou vláda odsouhlasila, by znamenala zásadní změnu dosavadní orientace poskytování veřejné podpory investorům. Namísto prostého vytváření pracovních míst, jak je nastaven současný zákon, chce výrazně preferovat náročnější investiční akce s vyšší přidanou hodnotou, které budou mít ambici zvýšit inovativní potenciál české ekonomiky.

Ministři se shodli, že stávající systém, který byl uzákoněn v roce 2000 v době relativně vysoké nezaměstnanosti, je v současnosti již přežitý a málo flexibilní, protože neumožňuje vládě operativně měnit podmínky poskytování podpory podle aktuální ekonomické situace státu. Proto by nově měla být v zákoně zavedena dodatečná vstupní podmínka pro získání investiční pobídky, kterou stanoví svým nařízením přímo vláda. Vláda navrhla, aby se buď jednalo o investiční akce v technologickém centru či v centru strategických služeb, případně bude muset žadatel zajistit u minimálně 80 procent zaměstnanců příjem ve výši průměrné mzdy v regionu a současně alespoň desetiprocentní podíl vysokoškolsky vzdělaných, nebo alespoň dvouprocentní podíl výzkumných a vývojových pracovníků. Systém investičních pobídek by také měl být dostupnější pro malé a střední podnikatele.

„Podle mého názoru jsme měli systém investičních pobídek přehodnotit už dávno. Bohužel to Ministerstvo průmyslu předložilo až teď. Je třeba říci, že od vzniku investičních pobídek, tedy od roku 2001, jsme poskytli daňovou výhodu ve výši 56 miliard. Ten zákon je koncipován v podstatě jako automat, takže se stávalo, že vláda ani nevěděla, že v rámci zákona poskytujeme pobídky, protože se to odehrávalo na úrovni Czech Investu nebo úředníků. Takže kromě zmíněných 56 miliard tu máme další požadavky za asi 6,5 miliardy. Myslíme si, že naše ekonomika se nachází v situaci, kdy skutečně není potřeba motivovat všechny, ale je třeba motivovat jen vybrané investory a je velice důležité i pečlivě zvažovat, jakým způsobem,“ zdůvodnil navržené změny premiér Andrej Babiš. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také návrh novel několika zákonů, které se týkají veřejné správy. Důvodem návrhu tzv. změnového zákona je povinnost implementovat do českého práva evropskou směrnici o podpoře volného pohybu občanů. Výsledkem změn má být zjednodušení požadavků na předkládání některých listin. V konkrétně stanovených případech, například na matrikách, budou úřady povinny na požádání připojit k dokladům vícejazyčné formuláře. Zjednodušen má být také proces ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (tzv. vidimace) v případě, když předložená listina obsahuje tzv. viditelný zajišťovací prvek (např. hologram či vodoznak). Zjednoduší se třeba podávání žádostí o přijetí do pracovního poměru pro české občany v některé jiné zemi EU a naopak cizincům při stejném úkonu v ČR.

Ministři odsouhlasili také výši příspěvku sociálním partnerům v Radě hospodářské a sociální dohody na rok 2019 na činnost. Žádost na rok 2019 předložily Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Jednotlivá ministerstva žádosti posoudila a zástupci vlády se následně na květnové plenární schůzi tripartity se sociálními partnery shodli na výsledné částce 37 581 064 korun. Tu bude v příštím roce vyplácet Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda také doplnila předsednictvo Technologické agentury České republiky na zákonem stanovený počet pěti členů. K 30. červnu byl vládou na základě vlastní žádosti odvolán z funkce člena předsednictva a funkce předsedy TA ČR Petr Očko. Na jeho místo v předsednictvu dnes vláda na základě doporučení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenovala Petra Konvalinku a současně jej na doporučení Rady jmenovala i předsedou TA ČR. Prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng. vybrali členové Rady tajnou volbou ze čtyř kandidátů. Do funkce je jmenován na čtyři roky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie