Aktuálně

22. 5. 2013 12:21

Vláda podpořila dětské skupiny

Vláda odsouhlasila podmínky péče o dítě v dětské skupině, pro rodiče tak mají být tyto služby dostupnější. Návrh zákona ještě projedná sněmovna a senát.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Cílem vlády je podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízení a umožnit tak rychlejší návrat rodičů pečujících o dítě k výdělečné činnosti. Nový nástroj hlídání a péče o dítě v dětské skupině zvýší dostupnost služeb péče o malé děti a umožní rodičům udržení kontaktu se zaměstnáním při současném sladění profesního, rodinného a osobního života.

„Dětská skupina představuje alternativu. Nechceme, aby nahrazovala klasické školky. Tímto návrhem stanovujeme pro její fungování podmínky, které jsou mírnější, než je tomu v případě mateřských školek,“ uvedla k návrhu ministryně Ludmila Müllerová.

Péče o dítě v dětské skupině

Hlídat dítě v dětské skupině bude moci na základě oprávnění fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu rodiči, je-li zaměstnavatelem rodiče. Službu může dále poskytovat ústav, církev, nadace, samospráva či vysoká škola. Podmínkou pro získání oprávnění bude bezúhonnost poskytovatele, právo k užívání prostor a zajištění jejich technických a hygienických požadavků, dosažení věku 18 let a odborná způsobilost.

Služba péče o dítě v dětské skupině bude poskytována bez úhrady, s částečnou nebo plnou úhradou nákladů. Návrh počítá s maximálním počtem 24 dětí v jedné dětské skupině. Nejnižší počet pečujících osob pak činí pro 1 - 6 dětí 1 osoba, resp. 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí.

Zákon stanovuje nutné podmínky z hlediska hygieny, vybavení prostoru a požadavky na pečující osobu. Zřizovatel a provozovatel dětské skupiny se také bude muset registrovat v evidenci ministerstva práce a sociálních věcí,“ upozornila ministryně Müllerová.

Vláda podpořila dětské skupiny

Plán péče a výchovy

Návrh počítá s povinností zpracovat a dodržovat pravidla poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve kterých zejména uvede např. označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí, podmínky poskytování služby, včetně určení úhrady nákladů.

Povinnost se bude dále týkat zpracování plánu výchovy a péče zaměřeného na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. Zakázány budou nepřiměřené výchovné prostředky. Takový plán bude veřejně přístupný.

Rodiče si dohodnou podmínky péče o dítě

O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavře poskytovatel s rodičem písemnou smlouvu, která bude obsahovat zejména místo a čas poskytování péče o dítě, výši úhrady nákladů a způsob jejího placení, podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu a ujednání o dodržování plánu péče a výchovy. Ve smlouvě nebude chybět doba poskytování služby a také způsob ukončení jejího poskytování.

Daňové odpisy pro zaměstnavatele, slevy na dani pro rodiče

V souvislosti se snahou vlády umožnit rychlejší návrat rodičů na pracovní trh, počítá návrh s možností zaměstnavatele uplatnit náklady na zajištění služby péče o děti jejich zaměstnanců jako daňově uznatelné náklady. Motivací pro návrat samotných rodičů k výdělečné činnosti pak bude vytvoření nástroje podpory v podobě slevy na dani.

„Chceme rozšířit spektrum zařízení pro děti předškolního věku a chceme také zvýšit zaměstnanost rodičů, kteří nemají možnost umístit děti jinam. Výhodou je uznatelnost daňových nákladů pro zřizovatele a možnost odpočtu slev pro rodiče dětí, kteří zařízení navštěvují. To se bude týkat i klasických mateřských školek,“ dodala Ludmila Müllerová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie