Aktuálně

15. 10. 2007 16:41

Vláda ČR schválila důležité body

Vláda ČR dnes schválila Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Hodnocení systému péče o ohrožené děti předložené ministrem vnitra Ivanem Langerem.

Strategie stanovuje základní okruhy preventivní politiky státu.
Priority spočívají ve snižování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, v omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, ve zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a v informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

V souvislosti s přípravou Hodnocení systému péče o ohrožené děti provedli pracovníci Ministerstva vnitra ve spolupráci s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozsáhlý průzkum osudů dětí, které během let 1995 - 2004 opustily institucionální péči - jednalo se celkem o 17 454 dětí resp. mladých lidí.
Průzkum přinesl řadu alarmujících zjištění, mezi nimiž zaujímá přední místo fakt, že po opuštění institucionální péče se trestné činnosti dopustilo více než 50 % jejích bývalých svěřenců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie