Aktuálně

10. 10. 2007 0:09

Vláda dnes projedná protiteroristický protokol

Česká republika zatím jako jediná ze smluvních států nepodepsala protokol, který mění a aktualizuje Evropskou úmluvu o potlačování terorismu. Materiál dnes kabinet projedná na svém zasedání.

Podle české diplomacie protokol ne zcela zohledňuje právní úpravu potírání terorismu obsaženou v univerzálních mezinárodních smlouvách sjednaných v posledních letech, a to zejména v rámci Organizace spojených národů.

Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje, aby česká vláda v prohlášení vyjádřila svůj kritický postoj. V něm by měla zdůraznit význam zásady důsledné "depolitizace" teroristických trestných činů podle univerzálních protiteroristických smluv.

Mezi hlavní přínosy protokolu patří fakt, že rozšiřuje okruh teroristických trestných činů, které pro účely vydávání nelze považovat za politické trestné činy a za trestné činy, které souvisejí s politickým trestným činem, nebo za trestné činy spáchané z politických pohnutek.

Původní úmluva byla přijata s cílem napomoci potlačování terorismu a pomoci také při vydávání lidí, kteří byli obviněni z teroristických trestných činů, nebo odsouzeni. Jednou z překážek spolupráce států v této oblasti totiž byla a je možnost odmítnout vydat dožadujícímu státu údajné pachatele teroristických trestných činů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie