Aktuálně

19. 9. 2012 23:44

Vláda do týdne zmírní zákaz prodeje lihovin

Do týdne ministři připraví opatření k zajištění distribuce nové výroby lihovin a dopracují opatření k uvolnění zadržených zásob lihovin.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vládní kabinet se na večerním zasedání shodl, že je možné zmírnit zákaz prodeje a podávání lihovin od dvaceti objemových procent etanolu. „Vláda doporučuje ministru zdravotnictví a zemědělství, aby příští týden byla dopracována opatření k zajištění a distribuci nové výroby lihovin a současně ukládá ministrům zdravotnictví, zemědělství, průmyslu a obchodu a ministru financí dopracovat opatření k uvolnění zadržených zásob,“ zní usnesení vlády.

Chceme, aby datum spuštění obou opatření bylo ke stejnému dni,“ řekl premiér Petr Nečas s tím, že dále vláda uložila ministru financí ve spolupráci s ministrem vnitra, zemědělství, průmyslu a obchodu a zdravotnictví zpracovat analýzu činnosti státní správy, především Finanční a celní správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, hygienické služby a Policie ČR v oblasti postihování černého trhu s alkoholem a předložit ji do konce října k projednání.

Nový kolek bude na první pohled rozeznatelný

Vláda zároveň schválila podobu nových kontrolních pásek, které se budou objevovat na „bezpečném“ alkoholu. Změna bude spočívat v doplnění nového vzoru kontrolní pásky pro značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu etanolu 20 % a více. Původní vzor kontrolní pásky zůstane zachován pro značení lihu ve spotřebitelském balení o obsahu pod 20 %. Nový vzor kontrolní pásky bude vytvořen tak, aby spotřebitel mohl na první pohled rozeznat novou kontrolní pásku od té původní.

Na otravu metylalkoholem zemřelo v České republice již 23 lidí (včetně jednoho úmrtí v květnu 2012). V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 35 pacientů s otravou metylalkoholem, přičemž řada z nich je v kritickém stavu. Za posledních 24 hodin byli hospitalizováni 3 noví pacienti.

V současné době probíhají dle pokynů Ministerstva zdravotnictví kontroly prováděné celorepublikově krajskými hygienickými stanicemi s cílem zamezit šíření otrav po konzumaci závadného alkoholu.

Ve všech krajích se konají operativní porady všech dozorových orgánů za koordinace krajských hygienických stanic a za účasti zástupců krajů jednou denně, přičemž v kraji Moravskoslezském, vzhledem k nejvyššímu počtu případů, dvakrát denně. Zároveň zde probíhá intenzivní spolupráce s hygieniky z Polska.

Krajské hygienické stanice provedly již 8126 kontrol, v případech, kdy je to vhodné, je rutinně přivolávána policie a orgány celní správy, se kterými jsou mimo jiné dohodnuty společné a noční kontroly.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie