Aktuálně

11. 6. 2011 18:12

Vláda je přesvědčena, že odbory budou dodržovat zákon

Vláda se dnes mimořádně sešla kvůli požadavkům odborů a pondělní stávce v dopravě.

Pozvali jsme také zástupce odborů, kteří vyhlásili včera stávku a blokaci dopravy. Vláda čekala více než hodinu, odboráři ale nakonec odešli bez jakéhokoliv jednání.

S odbory jsme chtěli jednat nejen o stávce a blokádách, ale také o jejich požadavcích a případných možnostech kompromisu.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vláda se také seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze, který vyhověl žádosti Ministerstva financí o předběžné opatření.

  • Soud označil stávku a blokády 13. června za protiprávní.
  • Soud konstatuje, že z mediálních výstupů je známo, že je plánováno nejen stávkovat, ale i blokovat dopravu. To přesahuje podle městského soudu ústavou zaručené právo na stávku.
  • Soud dále rozhodl, že vyhlášená stávka je v rozporu s dobrými mravy v demokratické společnosti a přesahuje ústavou zaručené právo na stávku.

Žádost o předběžné opatření na Městský soud v Praze podalo ministerstvo financí. První žaloba mířila na Odborové sdružení železničářů, druhá žaloba na ČMKOS. Důvod je logický, protože z kompetenčního zákona je Ministerstvo financí zodpovědné za hospodaření státu.

Vláda je tu od toho, aby chránila občany před nátlakovými skupinami. Vláda musí chránit zájmy státu před hospodářskými škodami a pokud nějaká škoda vznikne, bude do koruny chtít vyčíslené škody od těch, kteří škodu způsobili, zaplatit.

Vzhledem k tomu, že žalovanou stranou je i Odborové sdružení železničářů a týká se to stoprocentně státem vlastněné akciové společnosti Českých drah, že ve vztahu k Českým drahám a společnosti ČD Cargo, bude toto uplatňováno ze strany vedení Ministerstva dopravy a vedení drah vůči všem odborovým svazům velmi důsledně i cestou tzv. regresivních žalob a navíc nelze vyloučit, že k těmto žalobám vůči těmto odborovým svazům na způsobené škody se samozřejmě přidají i soukromé subjekty, kterým byla způsobena újma nebo majetková škoda.

Usnesení vlády

Jsme si vědomi, že jde o velmi náročnou situaci a veřejnost právem očekává, že jim stávky nebudou komplikovat život.
Vláda přijala jednomyslně následující usnesení:

Vláda

I. vyjadřuje

  1. lítost, že se představitelé odborů odmítli zúčastnit jednání s vládou,
  2. přesvědčení, že představitelé odborů budou ctít právní řád ČR a respektují rozhodnutí nezávislého soudu,
  3. vůli s představiteli odborů dále jednat.

II. ukládá

  1. ministru dopravy, aby přijal veškerá opatření nezbytná k zajištění železniční a silniční dopravy,
  2. ministru vnitra, aby přijal veškerá opatření, která zajistí veřejný pořádek, ochranu života a zdraví občanů a ochranu veřejného a soukromého majetku,
  3. ministru práce a sociálních věcí a ministru spravedlnosti začít intenzivně pracovat na legislativní úpravě práva na stávku.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie