Aktuálně

19. 10. 2009 16:02

Vláda jednala o datových schránkách

TK po zasedání vlády. Zleva: premiér Jan Fischer, ministr financí Eduard Janota a ministr vnitra Martin Pecina, 19.10.2009
TK po zasedání vlády. Zleva: premiér Jan Fischer, ministr financí Eduard Janota a ministr vnitra Martin Pecina, 19.10.2009
Vláda dnes, v pondělí 19. října 2009, na svém pravidelném jednání přijala usnesení k „Informaci o stavu připravenosti orgánů veřejné moci na aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“.

Toto usnesení ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, aby zajistili zpřístupnění datových schránek orgánů veřejné moci nejpozději do 23. října 2009.


„Na dnešním jednání vlády jsem požádal ostatní ministry, aby zajistili zpřístupnění datových schránek orgánů veřejné moci, v jejichž čele stojí a datových schránek orgánů veřejné moci, které jsou jimi řízeným orgánům podřízeny, do 23. října 2009. Je totiž nutné vytvořit podmínky k zajištění bezproblémového a plynulého náběhu celého systému datových schránek,“ uvedl ministr vnitra Martin Pecina.


Dne 1. listopadu 2009 začíná povinné používání datových schránek ze strany orgánů veřejné moci. Počet institucí, které si datovou schránku dobrovolně aktivovaly dříve, zatím není příliš vysoký.

Premiér Jan Fischer dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že se vláda shodla na požadavku předneseném ministrem Pecinou.

„Budeme žádat od všech orgánů veřejné moci, aby datové schránky byly spuštěny do konce tohoto týdne, abychom odhalili případná rizika, která by nás mohla potkat v ostrém provozu“, řekl předseda vlády Fischer.

Od 1.11.2009 musí orgány veřejné moci mezi sebou a s adresáty veřejné moci komunikovat prostřednictvím datových schránek. Orgánům veřejné moci, které si schránku do konce října neaktivují, ji 1. listopadu 2009 aktivuje správce ISDS, kterým je Ministerstvo vnitra, automaticky. Je nutné, aby na to byly úřady včas připraveny.

Více informací na webových stránkách ministerstva vnitra nebo na www.datoveschranky.info

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie