Aktuálně

31. 7. 2018 11:57

Vláda jmenovala V. Košťála novým předsedou Rady ERÚ, podá také žalobu k Soudnímu dvoru EU kvůli dotacím pro zemědělce

Kabinet Andreje Babiše se v úterý 31. července 2018 sešel k poslednímu jednání před vládními prázdninami, tentokrát v Hrzánském paláci.
Kabinet Andreje Babiše se v úterý 31. července 2018 sešel k poslednímu jednání před vládními prázdninami, tentokrát v Hrzánském paláci.
Kabinet Andreje Babiše se v úterý 31. července sešel k poslednímu jednání před vládními prázdninami. Ministři se kvůli rekonstrukci Strakovy akademie sešli v Hrzánském paláci a projednali mj. šest poslaneckých návrhů novel zákonů. Rozhodli o změně na postu předsedy Rady Energetického regulačního úřadu, schválili podání žaloby Soudnímu dvoru EU na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise, které se týká zemědělských dotací, a schválili zásady tvorby právní úpravy přestupků.

Novým předsedou Rady Energetického regulačního úřadu byl vládou s účinností od 1. srpna 2018 jmenován Vratislav Košťál, jehož vláda nově ustanovila členem Rady. Jako člen Rady má pětiletý pětiletý mandát, předsedou byl jmenován na tři roky. V předsednické funkci nahradí odvolaného Vladimíra Outratu.

Česká republika nesouhlasí s rozhodnutím Evropské komise, která prováděcím rozhodnutím z 13. června 2018 vyloučila některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropskou unií. Vláda rozhodla, že se bude proti tomuto verdiktu bránit soudní cestou u Soudního dvora EU. Českých zemědělců se týká konkrétně Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). ČR by na základě rozhodnutí EK musela vrátit Evropské unii více než 151 000 eur. Vláda zásadně nesouhlasí ani s výší vyloučených finančních prostředků, ani s odůvodněním, na jehož základě Komise rozhodnutí vydala. Podáním žaloby pověřila vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU.

Vláda Andreje Babiše odsouhlasila také zásady tvorby právní úpravy přestupků. Hlavním cílem schváleného materiálu nelegislativní povahy je vytvořit předpoklad pro postupnou reformu skutkových podstat přestupků ve stávajících a nově vytvářených zákonech. Zásady navazují na nově přijaté zákony – zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o některých přestupcích, který upravuje vybrané přestupky na různých úsecích veřejné správy, a schválený doprovodný zákon, který řeší další nezbytné změny. Jejich novelami došlo mj. k terminologickému nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek a byly odstraněny duplicity a nežádoucí odchylky od nové obecné právní úpravy. Materiál, který kabinet schválil, upravuje společná pravidla pro tvorbu ustanovení o přestupcích, a to se záměrem přispět k jednotnosti a přehlednosti právního řádu. Bude využit při zpracovávání vládních návrhů zcela nových zákonů obsahujících ustanovení o přestupcích a novel zákonů provádějících revize ustanovení o přestupcích.

Kabinet se zabýval také šesti poslaneckými návrhy novel zákonů. Nejdůležitější návrhy se týkaly Nejvyššího kontrolního úřadu. Skupina poslanců navrhuje změnit Ústavu ČR a zároveň vydat příslušnou novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Cílem navržených změn je rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby měl možnost kontrolovat také hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s majetkem právnických osob s účastí státu nebo územního samosprávného celku. Návrh na změnu ústavy vláda podpořila, k novele vydala neutrální stanovisko. Ministrům se totiž nelíbí, že poslanci chtějí nově získanou kompetenci NKÚ v oblasti samospráv omezit pouze na kraje, statutární města a hlavní město Prahu. Podle názoru vlády není zřejmé, proč by měla být NKÚ kontrolována pouze statutární města. Kabinet navrhne, aby se rozšíření kontrolní působnosti NKÚ týkalo všech obcí s rozšířenou působností.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-31--cervence-2018-167847/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie