Aktuálně

30. 9. 2011 16:54

Vláda jmenuje novou Radu pro vědu, výzkum a inovace

Premiér Petr Nečas navrhne na konci října vládě zcela nové složení Rady pro vědu, výzkum a inovace (RVVI). Výměna je vedle jmenování hlavního vědeckého poradce předsedy vlády součástí nové koncepce spolupráce mezi vládou a vědeckými poradními orgány.

Předseda vlády, který je zároveň předsedou Rady pro vědu, výzkum a inovace, se na jejím jednání 30. září 2011 rozhodl reagovat na vnitřní spory, které provázely fungování Rady v posledních několika měsících. Část členů již v minulosti RVVI opustila, řada dalších se k takovému kroku chystala. Premiér Nečas proto vládě nebude navrhovat doplnění Rady, ale její zcela nové složení.

Stávajícím členům premiér Nečas za jejich dosavadní práci poděkoval a oznámil, že řadě z nich nabídne členství i v nově složeném poradním orgánu. "Nová rada by měla být založena především na renomovaných osobnostech vědeckého a výzkumného života v naší zemi," řekl předseda vlády.

Premiér Nečas už dříve oznámil také zřízení nové funkce hlavního vědeckého poradce předsedy vlády. Obsadil ji bývalý rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Právě jemu bude nově podřízen i Odbor pro vědu, výzkum a inovace, který v rámci Úřadu vlády ČR technicky a organizačně zajišťuje i fungování Rady pro vědu, výzkum a inovace. Na místo ředitele tohoto odboru je v současné době vypsáno výběrové řízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie