Aktuálně

9. 5. 2018 13:48

Vláda nařídila zvýšit bezpečnost hraček pro děti a zabývala se přípravou sčítání lidu v roce 2021

Tisková konference po jednání vlády, 9. května 2018.
Tisková konference po jednání vlády, 9. května 2018.
Vláda Andreje Babiše schválila na jednání ve středu 9. května 2018 návrh nařízení, kterým se mění technické požadavky na hračky. Změna se týká zpřísnění limitů na obsah fenolu, bisfenolu A a olova. Části jednání vlády se zúčastnila také evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová.

Eurokomisařka Věra Jourová ministry seznámila s podrobnostmi nového návrhu víceletého finančního rámce EU na léta 2021–2027 a s novou legislativou na ochranu osobních údajů (GDPR). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v účinnost již koncem tohoto měsíce.

„Návrh nového víceletého finančního rámce je pro nás samozřejmě velice důležitý. Nebyli jsme v minulosti spokojeni s tím, na jaké účely jsme mohli peníze čerpat. I proto dnes žádáme Evropskou komisi, aby nám odsouhlasila přesun finančních prostředků z některých dotačních titulů na jiné, kde máme podstatně vyšší potřebu,“ připomněl Andrej Babiš.

Přípravu nového evropského rozpočtu navíc negativně ovlivní odchod Velké Británie z EU. „Diskuze budou velice tvrdé. Určitě budeme tvrdě bojovat, abychom prosadili naše zájmy. A naším zájmem jsou hlavně investice. Máme obrovský deficit investic: dopravní infrastruktura, chybí kapacity mateřských škol a škol, domovy seniorů, nemocnice atd. Investice znamenají náš růst. Proto chceme prosazovat podstatně větší náš vliv, než jaký byl předtím,“ konstatoval premiér Babiš.

Jako další prioritu českého vyjednávání předseda vlády uvedl i dotace do zemědělství. Podle premiéra je nepřijatelné, aby byly dotace pro české zemědělce zastropované jen proto, že vykazují vyšší efektivitu než zemědělci v některých jiných státech. „Musíme myslet na příští generace. Máme obrovský problém s vodou, s kalamitou v lesích a velký problém se soběstačností a potravinovou bezpečností,“ podotkl premiér.

Vláda také vydala nové nařízení, které se týká technických požadavků na hračky. Důvodem změny původního nařízení jsou nové evropské předpisy, které snižují dosud platné limity na olovo a bisfenol A. Nově se zavádějí limity i na obsah fenolu. Nařízení vstoupí v platnost 28. října 2018, některé jeho body jsou pak odloženy až na listopad. Aplikací těchto předpisů se zvýší ochrana dětí před možnými riziky plynoucími z chemických látek v hračkách. Fenol a bisfenol A jsou chemické látky, které se používají v hračkách určených pro děti mladší 36 měsíců nebo v jiných hračkách, které jsou určené pro vkládání do úst.

V roce 2021 čeká Českou republiku další sčítání lidu, domů a bytů, které se jako součást celosvětového programu koná vždy v desetiletých intervalech. Vláda Andreje Babiše se zabývala návrhem věcného záměru zákona, jenž toto sčítání legislativně ošetří. Ministři se nakonec rozhodli projednávání tohoto bodu přerušit. Premiér Babiš totiž chce do připravovaného materiálu zapracovat podmínku, že dodavatelem terénních prací bude Česká pošta.

„Materiál obsahuje i návrh na nějaká výběrová řízení. Nevidím důvod, proč by to měly dělat nějaké externí firmy. Požádal jsem tedy předkladatele, aby návrh v tomto bodě přepracoval a aby tuto agendu dělala exkluzivně Česká pošta stejně jako v minulosti. Česká pošta má své problémy a taková finanční injekce v rámci tohoto projektu by byla vhodná,“ vysvětlil premiér Babiš.

Návrh zákona by měl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček předložit vládě do 30. června 2019. Nová právní norma má mimo jiné umožnit, aby sčítání v roce 2021 bylo pro občany co nejméně zatěžující a aby při něm byly maximálně využity současné technologické možnosti a již existující databáze.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-9-kvetna-2018-165511/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie