Aktuálně

10. 6. 2019 17:44

Vláda navrhla posílit kompetence ČNB, pojistné plány zdravotních pojišťoven už nemá schvalovat sněmovna

Ministryně financí Alena Schillerová vysvětluje na tiskové konferenci po jednání vlády změny v zákoně o ČNB, 10. června 2019.
Ministryně financí Alena Schillerová vysvětluje na tiskové konferenci po jednání vlády změny v zákoně o ČNB, 10. června 2019.
Vláda Andreje Babiše řešila na jednání v pondělí 10. června 2019 návrh na posílení pravomocí České národní banky tak, aby centrální banka mohla účinněji zasáhnout v případě nějaké velké finanční a ekonomické krize. Ministři navrhli také v reakci na nález Ústavního soudu nová pravidla pro obsazování správních orgánů zdravotních pojišťoven.

Novela zákona o České národní bance, jejíž návrh vláda schválila, reaguje na celosvětové změny v provádění měnové politiky, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. Ministerstvo financí proto po dohodě s vedením České národní banky navrhlo mimo jiné rozšířit úkoly ČNB o omezování nárůstu systémových rizik.

Centrální banka by měla například získat pravomoc přímo stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů (hypoték), bez jejichž dodržení nebude možné poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí. ČNB bude také přímo provádět měnovou politiku, zejména obchodní operace na finančním trhu. Změní se i metodika výpočtu sankce za nedodržení povinných minimálních rezerv tak, aby její výše byla za všech okolností efektivní. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Ministři také odsouhlasili návrhy novel zákonů o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Novely především reagují na nález Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 zrušil podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Proto Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový model transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby vyhověl nálezu Ústavního soudu. Orgány zdravotních pojišťoven s výjimkou členů jmenovaných vládou a zastupujících úlohu státu by měly být voleny z řad pojištěnců jednotlivých zaměstnaneckých pojišťoven.

Vláda také odsouhlasila změnu ve schvalování zdravotně pojistných plánů, účetních závěrek a výročních zpráv zdravotních pojišťoven. Dosud tyto dokumenty schvalovala Poslanecká sněmovna, systém zavedený v roce 2004 se ale ukazuje jako nefunkční. Poslanci projednávání těchto pro pojišťovny zásadních dokumentů často odkládají, čímž jsou zdravotní pojišťovny nuceny hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Nově by tuto pravomoc měla mít přímo vláda.

Kabinet zároveň rozhodl, že v parlamentu nepodpoří obdobný návrh novely předložený skupinou poslanců. Vládní předlohu totiž považuje za komplexnější a kvalitnější, protože poslanecký návrh obsahuje množství zásadních chyb.

Vláda se zabývala také výroční zprávou o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018. Materiál zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj potvrzuje proinvestiční politiku vlády Andreje Babiše. V roce 2018 došlo ve srovnání s rokem 2017 k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek o téměř 82 miliard na 624 miliard korun. Také u zakázek sledovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách došlo meziročně k nárůstu finančního objemu z 334 na 500 miliard, přičemž podíl hodnoty zakázek evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách na celkovém trhu veřejných zakázek dosáhl v roce 2018 rekordních 95 procent. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda rozhodla také změnit své původní usnesení z letošního 29. dubna, kterým podpořila pořadatele letošní Velké ceny České republiky v závodech mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP dotací ve výši 39 milionů korun. Organizátoři původně požadovali 65 milionů, po jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj však dokázali v rozpočtu nalézt úsporu ve výši 10 milionů korun. Vláda dnes na to konto schválila navýšení původní dotace o 16 milionů na potřebných 55 milionů korun. Peníze organizátoři této celosvětově významné akce dostanou prostřednictvím Jihomoravského kraje.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-10--cervna-2019-174325/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie