Aktuálně

3. 4. 2013 18:55

Vláda navrhuje odpustit soudní poplatky poškozeným

Poškození, kteří se musejí kvůli zastavení trestního řízení obracet na občanskoprávní soudy, by mohli být osvobozeni od hrazení soudních poplatků. Týká se to případů, na které se vztahovala amnestie prezidenta republiky.

Nahrává se přehrávač videa ...

Účastník trestního řízení bude osvobozen od soudních poplatků v případě, že řádně uplatnil svůj nárok na náhradu škody vůči pachateli v trestním řízení. Vláda tak reaguje na některé důsledky rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.

Jde o reakci na zkušenosti se všemi dosavadními amnestiemi. Nikdy se neřešili poškození v tzv. zastavených trestních řízeních. Vláda proto přistupuje k tomu, že nejen pro tuto, ale i pro všechny budoucí amnestie by měli mít poškození možnost uplatnit své nároky u soudu, aniž budou muset hradit soudní poplatek,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Poškození tak nebudou muset k získání exekučního titulu platit soudní poplatky. O náhradě škody napříště rozhodne přímo trestní soud nebo občanskoprávní řízení, ve kterém budou rovněž osvobozeni od placení soudních poplatků.

Doposud se poškozený, který řádně uplatní nárok v rámci trestního řízení a trestní stíhání je zastaveno z nařízení prezidenta republiky, který užije práva udílet milost nebo amnestii, musí práva na náhradu škody domáhat v občanskoprávním řízení a jeho žaloba je zpoplatněna.

Cílem návrhu je odstranit nerovnost a nabídnout řízení, které se bude vztahovat na všechny poškozené, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky, tedy i budoucí poškozené.

Návrh vlády počítá s tím, že pokud už někdo podal žalobu a zaplatil soudní poplatek, bude se na něj tento zákon vztahovat také a poplatek mu bude vrácen,“ dodal ministr Blažek.

Vládní návrh nyní putuje do Poslanecké sněmovny, která rozhodne o dalším osudu odpuštění soudních poplatků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie