Aktuálně

7. 9. 2007 10:34

Vláda odsouhlasila navázání diplomatických vztahů s Monakem

Kabinet ve středu souhlasil s navázáním diplomatických styků s Monakem na úrovni velvyslance.

Přímé diplomatické vztahy dosud s Monakem Česko nemá, uskutečňovaly se prostřednictvím Francie.

Svrchovanost a nezávislost této malé země byla do roku 2002 omezena smlouvou mezi Monakem a Francií, poté ale Monacké knížectví svoji svrchovanost posílilo a přistoupilo také k vídeňské diplomatické úmluvě. Do letošního června navázalo Monako diplomatické styky s více než dvacítkou států, z toho se sedmi členy EU. Očekávají se další.

Vláda soudí, že navázání diplomatických styků kromě standardizace vztahů mezi dvěma evropskými státy pomůže též otevření možností v obchodu a finančnictví. To jsou oblasti, které patří mezi tradičně silné devizy monackého hospodářství. Monako, které má rozlohu dva kilometry čtvereční, bude mít na starosti nadále velvyslanec ve Francii, přímo v Monte Carlu je honorární konzul.

Monacké knížectví, nepatrná enkláva o ležící na Azurovém pobřeží Francie mezi Nice a Itálií, není členem EU. Avšak vzhledem k existující celní unii s Francií je s ní ekonomicky úzce propojeno včetně užívání eura. Je též začleněno do schengenského vnitřního prostoru EU, kde nejsou hraniční kontroly.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie