Aktuálně

6. 2. 2015 13:33

Vláda plní program a vrací českému stavebnictví jeho sílu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pátek 6. února 2015 zúčastnil zahájení VII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pátek 6. února 2015 zúčastnil zahájení VII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pátek 6. února 2015 zúčastnil zahájení VII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR, kde ve svém projevu připomněl dosavadní kroky nové koaliční vlády, které se snaží posílit hospodářství a sektor českého stavebnictví. Premiér také zdůraznil nutnost pokračovat v důsledném plnění vládního programu a obnovení schopnosti státu stavět. Kromě předsedy vlády vystoupili s projevem například předseda Senátu Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula nebo viceprezident Evropské federace pracovníků ve stavebnictví a dřevoprůmyslu Zbygniew Janowski.

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na VII. sjezdu OS Stavba

Chtěl bych především poděkovat za pozvání na sjezd vašeho odborového svazu, a když už jsem dnes tady, tak mi dovolte, abych řekl pár slov k zaměření a činnosti současné české vlády. Když jsme se rozhodli vytvořit současnou vládní koalici, tak jsme se domluvili na programu, který by měl směřovat k naplnění tří hlavních cílů. Prvním cílem by měla být podpora hospodářského růstu, druhým posílení sociální soudržnosti ve společnosti a tím třetím cílem zajištění bezpečnosti.

Proč podpora hospodářské růstu? V minulých letech to nebyla v žádném případě samozřejmost. Jako Česká republika jsme byli v zajetí hospodářské politiky, která kladla důraz na plošné rozpočtové škrty, na výši deficitu veřejných rozpočtů, ale absolutně se nezabývala parametrem zaměstnanosti, parametrem hospodářského růstu a řada kroků, které naše vlády v minulých letech realizovaly, šla proti zaměstnanosti. Byli jsme jedna z mála zemí, která několik let ve středu Evropy vězela v pásmu hospodářské stagnace, zatímco naši sousedé rostli. Proto jsme se rozhodli, že využijeme všechny možnosti, které vláda má a že jich má celou řadu. Není pravda, že vláda nemá vliv na ekonomiku, že nemůže udělat nic s hospodářským růstem, že nemůže udělat nic se zaměstnaností. Rozhodli jsme se, že budeme postupovat aktivně a využijeme všechny nástroje k tomu, abychom podpořili investice a růst ekonomiky.

Pokládám za strašně důležité to, že se zaměřujeme na otázku čerpání evropských fondů. Jde nejenom o to, abychom se rychle připravili na nové evropské fondy, ale ještě stále máme prostor k tomu, abychom ztratili co nejméně z fondů minulých. Bohužel je škoda, že když byl na to ještě čas, se neudělala realokace finančních prostředků v evropských fondech a nepřesunuly se peníze z projektů a programů, kde je evidentní, že prostředky nedočerpáme, do oblastí, kde je šance finanční zdroje efektivně a smysluplně utratit. V tuto chvíli zachraňujeme, co se dá, v řadě případů zachraňujeme nezachranitelné. Loni to vypadalo, že přijdeme zhruba o 21 miliard korun z fondu Evropské unie, nakonec se nám to podařilo stáhnout na devět miliard a podobný boj povedeme i v letošním roce. To, co pokládám za ještě důležitější, je, abychom už v letošním roce začali čerpat z nových evropských fondů. Abychom prošli houštinou byrokracie, splnili všechny podmínky, na které se minulé vlády, bohužel to musím říci, vykašlaly, dohnali všechny legislativní dluhy, včetně zákona o státní službě a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, a zahájili v letošním roce čerpání z nových evropských fondů. Tohle jsou peníze, které mohou reálně ekonomiku povzbudit, které mohou posílit investice do zaměstnanosti, jsou to prostředky, které získáváme v rámci našeho členství v Evropské unii a je hrozná chyba, že jsme je nedokázali masivněji a efektivněji využít. Naše vláda tuhle chybu opakovat nechce, opakovat nebude, a proto se snažíme, aby to šlo velmi rychle.

To, co je důležité, a teď se vracím do oblasti, ve které se pohybujete a pracujete, je potřeba obnovit schopnost státu něco v naší zemi vůbec postavit. Je to triviální, ale bohužel je to tak. Stát, jak procházel v minulých letech rozkladem, schopnost stavět postupně ztratil. Když jsme přišli do vlády, tak jsme zjistili, že nikdo neprodává pozemky pod budoucími silnicemi a dálnicemi a že Ředitelství silnic a dálnic dělá jedinou věc – eviduje počty občanů na žaloby na vyvlastnění. Stovky návrhů na žaloby na vyvlastnění. Takovýmto způsobem přeci stát fungovat nemůže. Dokážete si představit, jak dlouho bychom připravovali výstavbu D11 nebo R35, kdybychom se se všemi občany soudili? Byl to důsledek toho, že Nečasova vláda snížila výkupní ceny pod pozemky na úroveň, za kterou už je nikdo prodávat nechtěl. První krok, který jsme udělali, abychom vůbec rozjeli přípravu dopravních staveb, bylo, že jsme tento špatný zákon změnili. První reakce a první ohlasy z posledních měsíců letošního roku ukazují, že lidé opět začali státu věřit a začali státu pozemky prodávat. Zrychlila se příprava, zrychlily se výkupy na trasách klíčových komunikací, a to je efekt toho, že jsme včas změnili zákon. Když mluvím o obnovení schopnosti stavět, tak se to týká také veřejných zakázek. Patříme mezi země, kde se soutěží strašně dlouho a prodlužuje se schopnost státu vůbec investovat reálné peníze do ekonomiky. Proto jedna z prvních věcí, které jsme loni udělali, byla novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kde jsme se pokusili odstranit alespoň ty největší chyby a největší nesmysly, které tam byly. Samozřejmě, že si s novelami nevystačíme. Chystáme letos zásadní změnu, která ovlivní investiční výstavbu, a to je snaha sjednotit územní řízení, stavební řízení, povolování EIA do jednoho správního procesu, na jehož konci bude jedno integrované povolení. Ministerstvo pro místní rozvoj má letos předložit tento konkrétní návrh zákona. Stejně tak chystáme nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kde budeme reagovat na evropskou legislativu, a znovu doufám, že to bude zákon, který udrží vysokou míru transparentnosti, to znamená, neumožní, aby se veřejné zakázky obcházely, aby se tady kradlo, ale současně to musí být zákon, podle kterého bude možné v reálném čase veřejné zakázky transparentně a objektivně vysoutěžit. Když mluvím o obnovení schopnosti státu stavět, tak jde také o to, aby byly konsolidované státní instituce. Nejenom Ministerstvo dopravy, ale také Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční a dopravní cesty, protože to jsou velcí zadavatelé. Tady je potřeba, aby nový ministr dopravy věnoval velké množství energie, aby ŘSD skutečně fungovalo.

Máme tady možnost využít evropské fondy, už jsem o tom mluvil. 160 miliard korun je připraveno v Operačním programu Doprava dvě pro příští roky na dopravní infrastrukturu. Připravili jsme v rámci vyjednávání s Evropskou komisí 12 miliard korun z evropských fondů na rozšiřování kapacit škol a mateřských školek tam, kde jejich kapacity nestačí. Opět velmi dobrý impulz a bude to znamenat i navázání prostředků obcí a měst. A konečně, chystáme nový zákon o sociálním bydlení, ale chceme ho také podpořit tím, že evropské prostředky bude možné vynaložit na investice do sociálního bydlení. Tady je připraveno 16 miliard korun z Evropské unie na podporu výstavby nových kapacit v oblasti sociálního bydlení. Opět impulz, který půjde do ekonomiky a do stavebnictví. Tři konkrétní oblasti z evropských peněz, kde chceme zahájit čerpání co nejdříve – dopravní infrastruktura, rozšíření mateřských školek a základních škol a výstavba nového sociálního bydlení jako konkrétní kroky, které může vláda udělat pro podporu stavebnictví. Jak už bylo řečeno, české stavebnictví prošlo údolím stínů, prošlo výraznou krizí a bez aktivního přístupu vlády se z té krize nevzpamatuje. Vláda je důležitý veřejný zadavatel, důležitý investor, a proto potřebujeme tuto aktivitu.

Dovolte mi ještě dvě poznámky k dalším cílům, které si vláda dala, protože i ty jsou pro nás důležité. Mluvil jsem o tom, že naším cílem bylo posílení sociální soudržnosti ve společnosti. Jestliže lidé dlouhodobě vnímají poměry ve společnosti jako nespravedlivé, jestliže mají pocit, že je zde jakási privilegovaná vrstva, že jsou tady příliš velké sociální rozdíly, tak to logicky nepřispívá ke klidnému život a k tomu, aby se lidé mohli soustředit na svoji práci a na svoji rodinu. V minulých letech jsme tady zažívali velké demonstrace a velké protesty. Vím, že váš odborový svaz se k tomu velmi aktivně připojoval a chci vám za to poděkovat, že jste protestovali proti reformám, které byly nespravedlivé, ale byly to reformy, které byly také velmi často naprosto nesmyslné, byly proti zdravému rozumu a já jsem rád, že se proti tomu lidé ozvali. Teď se snažíme tyto věci napravovat. Rušíme druhý pilíř v rámci důchodové reformy, protože to byl skutečně finanční produkt pro nejvyšší příjmové kategorie, které zbavovaly jejich solidarity. Chceme, aby druhý pilíř skončil. Víte, že se mění přístup ke zdravotnictví, zrušili jsme poplatky, snažíme se zvýšit efektivitu a zdravotní péče má být financována převážně ze zdravotního pojištění. Není možné, aby nadále pokračoval obrovský tlak na neustálé zvyšování hotovostní spoluúčasti pacientů. Víte, že jsme zvýšili minimální mzdu. Jsem stoupencem toho, aby minimální mzda rostla každý rok. V minulých letech zde bylo rozšířeno obrovské pokrytectví. Řada představitelů vlády se tvářila, jako že člověk může v naší zemi vyžít za osm a půl tisíce korun hrubého minimální mzdy. To je nesmysl. Minimální mzda je v České republice tak nízká, že demotivuje k práci. Je tady minimální rozdíl mezi tím, co dostanete, když pracujete za minimální mzdu, a co dostanete, když jste doma na dávkách. A bohužel minimální rozdíl je ve prospěch dávek. Tohle je zvrhlý systém a my ho chceme změnit. Cílem vlády je každý rok zvyšovat minimální mzdu a chci poděkovat odborům za podporu této naší snahy. Od prvního ledna se podařilo zvýšit minimální mzdu o 700 korun a teď už začneme v krátkém čase sociální vyjednávání v rámci dialogu o růstu minimální mzdy v příštích letech. Poslední poznámka k růstu sociální soudržnosti, abych příliš nezdržoval. Určitě téma, které je živé, je otázka výplaty nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Víte, že tady není shoda mezi koaličními stranami. Sociální demokracie navrhovala, abychom obnovili výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci, když jsme vyjednávali koaliční smlouvu. ANO a KDU-ČSL se postavily proti tomu, takže jsme se dohodli na kompromisní formulaci, která je v koaliční smlouvě, a tam je řečeno, že pokud se dohodnou sociální partneři, odbory a zaměstnavatelé, tak to koalice dotáhne do podoby změny zákona. Teď je ten míč na straně tripartity, a pokud v rámci tripartity vznikne dohoda na tom, že bychom v určitém rozsahu první tři dny nemocenské měli znovu proplácet, pak je koalice připravená tuto dohodu vtělit do legislativy. Jednoduché to nebude, ale znovu zdůrazňuji, já osobně pokládám za důležité, abychom se té otázce věnovali. Stejně jako agentury práce, to už tady také zaznělo ve vystoupení vašeho předsedy. Je to velký problém a já jsem požádal ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou, aby předložila revizi legislativy, která reguluje agenturní zaměstnávání v České republice. Podle mého názoru se agenturní zaměstnávání nadužívá. Bylo zavedeno, aby pomohlo trhu práce, zpružnilo ho zejména v dobách výkyvů, vysoké poptávky, ale dnes to plní úplně jiný účel. Je to sociální dumping a je potřeba se na sociální úpravu podívat.

Poslední dvě poznámky. Mluvil jsem tu o tom, že cílem vlády je také zajistit bezpečnost. V dnešním světě, a vidíte, co se dnes děje, to jinak možné není. Nemůžeme si myslet, že budeme sedět v České republice, uprostřed státu, který přestává fungovat a který se rozpadá, a všechno automaticky dobře dopadne. Nedopadne. Podívejte se do Vrbětic, co se tam stalo. Je to důsledek toho, že stát přestal fungovat, mimo jiné v oblasti bezpečnosti. Proto jsme se dohodli ve vládě, že chceme posílit výdaje na obranu tak, aby naše armáda byla skutečně připravená a aby to nebyla jenom fikce. Stabilizovali jsme Policii České republiky, nebudeme propouštět policisty a chceme, aby byli na ulicích a aby byli dobře zaplacení, aby garantovali bezpečnost občanů. Také se budeme soustředit na posílení kapacit bezpečnostních služeb, protože pokud se do Německa nebo do Rakouska budou vracet navrátilci z Islámského státu, tak Česká republika nemůže být bezbranná, musí mít připravené kapacity, které ochrání naše občany.

A úplně nakonec bych chtěl zmínit sociální dialog. Pokládám ho za klíčovou součást práce vlády. V minulosti to byla Popelka, něco, co obtěžovalo. Podle toho to také vypadalo jak z hlediska účasti vlády na tripartitě, tak z hlediska témat, která se tam probírala. Chci poděkovat odborům, chci poděkovat zaměstnavatelům na úrovni Rady hospodářské a sociální dohody, protože jsme ten model změnili. Jsem rád, že už to poslední rok vypadá jinak. Tripartita se schází každý měsíc a každý měsíc máme pět, šest, sedm bodů, které se týkají klíčových aktivit vlády. Není to tak, že by vláda sociální partnery informovala po tom, co se to stalo. Vedeme dialog ještě před tím, než se to stane, abychom slyšeli názory, abychom naše rozhodnutí mohli upravit a aby abychom se skutečně snažili nezvyšovat sociální napětí ve společnosti a naopak působit pro udržení sociálního smíru. Tohle je důležitá součást práce vlády a já jsem rád, že byť nemáme úplně na všechno stejný názor, tak se nám daří už rok s odbory a se zaměstnavateli produktivní dialog držet a za to bych chtěl skutečně poděkovat.

A když už jsem u toho poděkování, tak bych chtěl poděkovat také vám, členům odborových organizací, protože není dneska jednoduché se angažovat v odborech, bohužel. Znamená to nutnou míru osobní odvahy, schopnost vzít na svou hlavu starosti za ostatní, jednat za ně a není to vůbec jednoduchá věc. Chtěl bych vám poděkovat za vaši občanskou odvahu angažovat se v odborech, za vaši práci, kterou pro odbory provádíte, protože odbory jsou naprosto nezbytnou součástí občanské společnosti a bez silných odborů tu ve skutečnosti žádná občanská společnost nebude a bez silné občanské společnosti tady nebude ani demokratický politický systém.

Omlouvám se, že jsem možná mluvil o něco déle, ale chtěl jsem vám říci to, co pokládám za důležité a podstatné z hlediska toho, co se vláda snaží udělat. Doufám, že se to pozitivně odráží a bude odrážet i ve vašich životech.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie