Aktuálně

8. 3. 2017 15:13

Vláda podpořila zákon o sociálním bydlení i novelu telekomunikačního zákona zajišťující lepší podmínky pro zákazníky mobilních operátorů

Tisková konference po jednání vlády, 8. března 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 8. března 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky ve středu 8. března 2017 schválila návrh zákona o sociálním bydlení, který má pomoci rodinám s dětmi, osamělým seniorům a dalším lidem v bytové nouzi. Dále vláda podpořila novelu zákona o elektronických komunikacích zajišťující lepší podmínky pro klienty mobilních operátorů, ale také návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Na úvod zasedání se vláda věnovala evropským tématům včetně schválení mandátu premiéra Bohuslava Sobotky na jednání Evropské rady.

Zákon o sociálním bydlení

Vláda v souladu se závazkem ze svého programového prohlášení schválila návrh zákona o sociálním bydlení. Přináší systém sociálního bydlení, který má pomoci lidem v bytové nouzi a ve svém důsledku zamezit obchodu s chudobou.

Návrh se zaměřuje na širokou skupinu lidí, kteří čelí zásadním problémům s dostupností a cenou bydlení. Týká se tak například osob se zdravotním postižením, osamocených seniorů, mladých lidí po odchodu z dětského domova či nízkopříjmových rodin s dětmi.

Pro obce bude účast dobrovolná s tím, že samospráva, která se k sociálnímu bydlení připojí, získá přístup k dotacím na výstavbu bytů i na sociální práci s nájemníky. Lidé žijící v obci, jež se do systému nepřihlásí, nicméně o nárok na sociální byty nepřijdou – záložní systém pro ně má zajistit Úřad práce ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení. Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Novela zákona o elektronických komunikacích

Vláda přijala novelu zákona o elektronických komunikacích v podobě, která významně posiluje práva uživatelů mobilních služeb i pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Novela zavádí nástroje, které lidem pomohou se účinněji bránit nadsazeným cenám mobilních operátorů a umožní jim požadovat výhodnější nabídky. Jde především o právo odstoupit od smlouvy v případě zhoršení podmínek ze strany operátora oproti původní dohodě. Krom toho se zrychlí přechod klienta k jinému operátorovi včetně převedení telefonního čísla – nově budou operátoři muset žádost o převod vypořádat do 10 dní.

K lepší ochraně spotřebitelů má přispět i posílení pravomocí ČTÚ. Zvýší se například prostor pro ukládání pokut ze strany ČTÚ s tím, že úřad bude nově moci vymezit pokuty podle procenta z obratu.

Dalším záměrem novely je ošetření přechodu na modernější formát digitálního televizního vysílání DVB-T2. Jde o základní pilíř realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, schválené usnesením vlády v červenci loňského roku. Více informací na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vznik univerzitních nemocnic

Vláda schválila návrh zákona, který zavádí univerzitní nemocnice jako novou formu právnické osoby. V ty se má proměnit stávajících devět fakultních nemocnic a Ústřední vojenská nemocnice, a to od 1. ledna 2018.

Zásadní výhodou nového statutu nemocnic je důslednější spolupráce s vysokými školami, která má vést k efektivnějšímu chodu nemocnic i snadnějšímu vzdělávání lékařů. Spolupracující vysoké školy budou mít zastoupení v radách jednotlivých univerzitních nemocnic, a budou tak mít reálný vliv na jejich fungování.

Návrh dále upravuje hospodaření univerzitních nemocnic a konkrétní podmínky spolupráce s vysokými školami. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s vlastním majetkem s tím, že výnosy bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s činností nemocnice. Více informací k přijatému návrhu na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Mandát pro premiéra Sobotku na jednání Evropské rady

V rámci jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni byl schválen mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na jednání Evropské rady, které se uskuteční tento týden v Bruselu.

Hlavními tématy jednání budou hospodářské otázky se zaměřením na vnitřní trh EU, téma bezpečnosti včetně prohlubování obranné spolupráce členských států, oblast migrace a předcházení migračním krizím. V rámci summitu by rovněž měla proběhnout volba předsedy Evropské rady. Více informací o mandátu předsedy vlády na jednání ER.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie